Eric Clapton - Wonderful Tonight (Persian translation)

Persian translation

شب فوق العاده

دیروقت است
اما او هنوز نمی داند چه لباسی بپوشد
او آرایش خواهد کرد
و گیسوان بلند بلوندش را شانه می کند
و از من خواهد پرسید
خوب به نظر می رسم؟
و من خواهم گفت:بله تو امشب فوق العاده ای
 
ما به مهمانی می رویم
و همه رویشان را برمیگردانند
برای دیدن این بانوی زیبا
که در کنار من قدم برمیدارد
و سپس او از من خواهد پرسید
احساس خوبی داری؟
و من خواهم گفت:بله امشب احساس فوق العاده ای دارم
 
احساس فوق العاده ای دارم
چراکه درخشش عشق را در چشمانت می بینم
و شگفت آنکه
تو نمیدانی
چقدر دوستت دارم
 
اکنون هنگام بازگشت به خانه است
و من سرم درد می کند
پس کلید ماشین را به او خواهم داد
و او مرا به تختخواب خواهد برد
و سپس درحالیکه چراغ را خاموش می کنم
به او خواهم گفت
عزیزم تو امشب فوق العاده بودی
آه عزیزم تو امشب فوق العاده بودی
 
Submitted by saharhekmat on Fri, 16/09/2011 - 19:57
English

Wonderful Tonight

Comments