Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Bik'ehgo'ihi'ṉań Naa Ldish'aał lyrics

  • Artist: Worship Songs - Various Religions
Apache
Apache
A A

Bik'ehgo'ihi'ṉań Naa Ldish'aał

Bik'ehgo'ihi'ṉań naa natsékees hik'ehíí
Naa ntsíníkèès dawa áńlaahi ląą
Ts'iįsǫǫséhíí idi'ṉiihíí ałdó'
Ninawodíí dawa ch'í'ṉah silįį
Naa idish'aaį hasdá'iłteehi shiīaa
Naa ahénsį naa shił gozhǭǭ!
Naa idish'aaį hasdá'iłteehi shiīaa
Naa ahénsį naa shił gozhǭǭ!
Naa ntsíníkèès dawa áńlaahi ląą
Bik'ehgo'ihi'ṉań naa natsékees hik'ehíí
Naa idish'aaį hasdá'iłteehi shiīaa
Naa ahénsį naa shił gozhǭǭ!
Naa idish'aaį hasdá'iłteehi shiīaa
Naa ahénsį naa shił gozhǭǭ!
 
Thanks!
Submitted by SkribblSkribbl on Thu, 20/01/2022 - 04:45
Submitter's comments:

This song is in Apache.

 

Worship Songs - Various Religions: Top 3
Comments
Read about music throughout history