Share
Font Size
Polish
Original lyrics

Wszystko, czego dziś chcę

Ledwo mnie znasz, tyle już masz
planów, jakbyś wieki mnie znał
siedzimy tu godziny pół
zahaczyłeś prawie o ślub
wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham
wybacz proszę- lecz nie na to czekam...
 
Wszystko, czego dziś chcę
pamiętaj o tym
polecieć chcę
tam i z powrotem
z ramion twych wprost do nieba, do nieba
wszystko, czego dziś chcę
pamiętaj o tym
odlecieć raz
tam i z powrotem
więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba
 
Zapalasz się, słyszę twój szept
"trochę starań i świat jest nasz"
powiedzmy tak- za osiem lat
adres w bloku i mały Fiat
nie łam głowy, jak ty to uzbierasz
wszystko hurtem możesz dać mi teraz
 
Wszystko, czego dziś chcę...
 
English
Translation

Everything I want today

You barely know me, you already have
so many plans, as if you've known me for ages
We are sitting here for thirty minutes
You almost mentioned marriage
Forgive me, boy, when I smile like that
Forgive me, please - But that's not what I'm waiting for...
 
Everything I want today
Remember that
I want to fly
There and back
From your arms straight to heaven, to heaven
Everything I want today
Remember that
To fly once
There and back
I need nothing more, nothing more.
 
You fire up, I hear your whisper
"a little effort and the world is our's"
In, let's say, eight years
address in a block and small Fiat
Don't rack your brains, how will you save it up
You can give me everything in bulk right now
 
Everything I want today...
 
Translations of "Wszystko, czego dziś..."
English #1, #2, #3
Comments
algebraalgebra    Tue, 21/06/2011 - 06:01

Thank you very much!