Advertisements

Xu He-Bin lyrics

LyricsTranslationsRequests
下一站美好 (Xià yí zhàn dì měibhǎo)Chinese
电视剧《下一站婚姻》的片头曲 (2014)
幸亏遇到你 (Xìng kuī yù dào nǐ)Chinese
《下一站婚姻》电视剧片尾曲 (2014)
English
Transliteration
慢慢 (Màn màn)Chinese
《下一站,别离》电视剧片尾曲 (2018)
English
Transliteration
我们怎么了 (Wǒ men zěn me liǎo)Chinese
电视剧《下一站,别离》的插曲 (2018)
選擇 (Xuǎn zé)Chinese
電視劇《真愛的謊言之破冰者》片頭曲 (2018)
Chinese
Transliteration
Comments