Murat Boz - Yüzüm Yok (Transliteration)

Transliteration

Йүзүм Йок

Бу хайаты саймам ки бен
Бир тарафы елле тутулмуйор
Бени бир шей сандын мы сен
Сен йоккен йаныма йанашылмыйор
 
Йалнызым гөлгем биле быракып гитсин
Хич коймуйор, докунмуйор каныма
Йерине бир сен бираз сен олсан
Ама олмуйор, олмуйор
 
Йүзүм калмады йүзүне бакмайа
Гери дөн дийе дих чөкүп йалвармайа
Хич ми коймады бана сормамак
Хангимиз дийе ашкта ен чок харджанан
 
Бириси гидер диғери калыр
Бу мудур кадер бир тараф хеп галманыр
Севен хеп чекер герди саклайып
Гүлен вар мыдыр бен гиби хеп ағлайып?
 
© Vladímir Sosnín
Submitted by Vlædīmīrī on Tue, 12/12/2017 - 15:21
Turkish

Yüzüm Yok

More translations of "Yüzüm Yok"
Persian Guest
TransliterationVlædīmīrī
Murat Boz: Top 3
Idioms from "Yüzüm Yok"
See also
Comments