Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

ئەی ڕەقیب (Kurdistan) (IPA translation)

ئەی ڕەقیب (Kurdistan)

ئەی رەقیب، ھەر ماوە قەومی کوردزمان،
نایشکێنێ دانەری تۆپی زەمان.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندووە، قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
لاوی کورد ھەستایە سەر پێ وەک دلێر،
تا بە خوێن نەخشی بکا تاجی ژیان.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندووە، قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
ئێمە رۆڵەی میدیا و کەیخوسرەوین،
دینمان، ئایینمان ھەر نیشتمان
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندوە، قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
ئێمە ڕۆڵەی ڕەنگی سوور و شۆڕشین،
سەیری کە، خوێناوییە ڕابردوومان.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندووە، قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
لاوی کورد ھەر ‌حازر و ئامادەیه،
گیانفیدایە، گیانفیدا، ھەر گیانفیدا.
کەس نەڵێ کورد مردووە، کورد زیندووه،
زیندووە، قەت نانەوێ ئاڵاکەمان.
 
Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Wed, 06/07/2022 - 01:11
IPA translationIPA
Align paragraphs

[ɛj ɾɛ.qiːb]

Versions: #1#2
[ɛj ɾɛ.qiːb hɛɾ ǀ mɑː.jɛ qɛw.mɛ kʊɾd zɪ.mɑːn ǀ]
[nɑː.ʃɪ.ceː uː dɑː.nɑː.jeː ǀ toː.peː zɛ.mɑːn ‖]
[kɛs nɛ.beː kʊɾd dɪ.mɪ.ɾɪn ǀ kʊɾd ʒɪn dɪ.bɪn ǀ]
[ʒɪn dɪ.bɪɴ qɛt nɑː.kɛ.veː ǀ ɑː.lɑː kʊɾ.dɑːn ‖]
 
[ɛm xoːɾ.teːn ǀ ɾɛɲ.ɟeː soːɾ uː ʃoː.ɾɛ.ʃɪn ǀ]
[sɛjɾ bɪ.kɛ xʷiː.nɑː diː.jɑːn ǀ mɛ dɑː ɾɪ.ʒɑːnd ‖]
[kɛs nɛ.beː kʊɾd dɪ.mɪ.ɾɪn ǀ kʊɾd ʒɪn dɪ.bɪn ǀ]
[ʒɪn dɪ.bɪɴ qɛt nɑː.kɛ.veː ǀ ɑː.lɑː kʊɾ.dɑːn ‖]
 
[ɛm xoːɾ.teːn ǀ mɛd.jɑː uː kɛj.xʊs.ɾɛ.wɪn ǀ]
[diːn iː.mɑːn uː ɑː.jiː.mɑːn ǀ hɛɾ nɪʃ.tɪ.mɑːn ‖]
[diːn iː.mɑːn uː ɑː.jiː.mɑːn ǀ kʊɾd uː kʊɾ.dɪs.tɑːn ‖]
[kɛs nɛ.beː kʊɾd dɪ.mɪ.ɾɪn ǀ kʊɾd ʒɪn dɪ.bɪn ǀ]
[ʒɪn dɪ.bɪɴ qɛt nɑː.kɛ.veː ǀ ɑː.lɑː kʊɾ.dɑːn ‖]]
 
[lɑː.weː kʊɾd ɾɑː ǀ buː.jɛ sɛɾ peː wɛk ʃeː.ɾɑːn ǀ]
[tɑː bɪ.xʷiːn nɛx.ʃiːm bɪ.kɛ ǀ tɑː.dʒiː dʒɪ.jɑːn ‖]
[kɛs nɛ.beː kʊɾd dɪ.mɪ.ɾɪn ǀ kʊɾd ʒɪn dɪ.bɪn ǀ]
[ʒɪn dɪ.bɪɴ qɛt nɑː.kɛ.veː ǀ ɑː.lɑː kʊɾ.dɑːn ‖]
 
[xoːɾ.teːn nuːh tɛv ǀ hɑː.zɪɾ uː ɑː.mɑː.dɛ nɛ ǀ]
[dʒɑːɱ fiː.dɑː nɛ dʒɑːn fiː.dɑː ǀ hɛɾ dʒɑːɱ fiː.dɑː]
[kɛs nɛ.beː kʊɾd dɪ.mɪ.ɾɪn ǀ kʊɾd ʒɪn dɪ.bɪn ǀ]
[ʒɪn dɪ.bɪɴ qɛt nɑː.kɛ.veː ǀ ɑː.lɑː kʊɾ.dɑːn ‖]
 
Thanks!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

This work is not copyrighted. / Nhenhe warrke arrangkwe kapirayte (copyright).

Submitted by AussieMinecrafterAussieMinecrafter on Wed, 06/07/2022 - 01:40
Author's comments:

IPA transcription of the Kurmanji text.

Comments
Read about music throughout history