Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Yakko's World (Polish) (English translation)

  • Artist: Animaniacs (OST) Featuring artist: Tomasz Kozłowicz
  • Song: Yakko's World (Polish)
    2 translations
    English #1, #2
  • Translations: English #1, #2
Polish
Polish
A A

Yakko's World (Polish)

A teraz piosenka "Wszystkie Kraje Świata" w wykonaniu Yakko Warnera!
 
Są Stany, Kanada, jest Meksyk, Panama, Haiti, Jamajka, Peru.
Dominikana, Kuba z Karaib, Papuga, Grenlandia, a Salwador tu.
 
Puerto Rico, Kolumbia i Wenezuela, Honduras, Gujana to ta.
Gwatemala, Boliwia i Argentyna, Ekwador, Chile, Brazylia.
 
Kostaryka, Belize, Nikaragua, Bermudy, Bahama, Tobago, San Juan.
Paragwaj, Urugwaj, Surinam niedługi, Gujana, Barbados i Guam!
 
Norwegia i Szwecja, Finlandia bezpieczna i Niemcy, gdzie czasem jest śnieg!
Szwajcaria i Austria, przy Czechach Słowacja, a niżej Włoch, Turek i Grek.
 
Warszawa, Bukareszt, Edynburg, Tirana, Irlandia i państwa te.
Bułgarskie, Saudyjskie, Węgierskie, Cypryjskie, a Iran i Irak to te.
 
Jest Syria i Liban, Izrael, Jordania, Jemen, Kuwejt, Bahrajn ze snu.
Beneluks, Lizbona, tam Francja i Anglia, tu Dania, a Hiszpania tu!
 
Indie, Pakistan, Birma, Afganistan, Tajlandia, Nepal, Bhutan też.
Kambodża, Malezja i Azja potężna, są Chiny, Japonia też jest.
 
Mongolia, Laos, Tybet, Dżakarta, atole Filipin, Tajwan.
Nowa Gwinea, Sumatra, Sri Lanka, Zelandia, Borneo, Wietnam!
 
Tunezja, Maroko, Uganda, Angola, Zimbabwe, Dżibuti, Botswana!
Mozambik i Zambia, Suazi i Gambia, Gwinea, Algieria i Ghana!
 
Burundi, Lesotho, Malawi i Togo, gorąco bo czarny to ląd.
Jest z Nigrem, Nigeria a z Czadem, Liberia i Egipt zamyka ten krąg.
 
Przy Tanzanii, Somalii jest Kenia i Mali, a Sierra Leone ma styl.
Dahomej, Namibia, Senegal i Libia, Kamerun i Kongo, Zair!
 
Ach, Etiopia, Gwinea Bissau, Madagaskar, Rwanda, Majorka jak kwiat!
Hong Kong, Abu Dhabi, w nowej Jugosławii....
 
Chorwacja i Serbia, Bośnia i Słowenia, Monako, Andora, Malta i Komory, Australia i cały świat!
 
Submitted by Pedro Lucas Pereira SilvaPedro Lucas Pereira Silva on 2021-09-20
Last edited by AldefinaAldefina on 2022-08-16
English translationEnglish
Align paragraphs

Yakko's World (Polish)

Versions: #1#2
And now the song "All Countries Of The World" performed by Yakko Warner!
 
There are the States, Canada, there's Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru.
Republic Dominican, Cuba from Caribbean, Parrot, Greenland and Salvador here.
 
Puerto Rico, Colombia and Venezuela, Honduras, Guyana is this one.
Guatemala, Bolivia and Argentina, Ecuador, Chile, Brazil.
 
Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermudas, Bahama, Tobago, San Juan.
Paraguay, Uruguay, not long Suriname, Guyana, Barbados and Guam.
 
Norway and Sweden, safe Finland and Germany where sometimes it snows!
Switzerland and Austria, near Czechia Slovakia and lower an Italian, a Turk and a Greek.
 
Warsaw, Bucharest, Edinburgh, Tirana, Ireland and these countries.
Bulgarian, Saudi, Hungarian, Cypriot and Iran and Iraq are these ones.
 
There's Syria and Lebanon, Israel, Jordan, Yemen, Kuwait, Bahrain from a dream.
Benelux, Lisbon, there France and England, here Denmark and Spain's here!
 
India, Pakistan, Birma, Afghanistan, Thailand, Nepal and Bhutan too.
Cambodia, Malaysia and huge Asia, there's China, Japan is here too.
 
Mongolia, Laos, Tibet, Jakarta, Philippines atolls, Taiwan.
New Guinea, Sumatra, Sri Lanka, Zealand, Borneo, Vietnam!
 
Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana!
Mozambique and Zambia, Swaziland and Gambia, Guinea, Algieria and Ghana!
 
Burundi, Lesotho, Malawi and Togo, it's hot here's because the land's black.
With Niger there's Nigeria and with Chad there's Liberia and Egipt closes this circle.
 
Near Tanzania, Somalia, there's Kenya and Mali and Sierra Leone has style.
Dahomey, Namibia, Senegal and Libya, Cameroon, and Congo, Zair!
 
Ah! Ethiopia, Guinea-Bissau, Madagascar, Rwanda, Mallorca like a flower!
Hong Kong, Abu Dhabi, in the new Jugoslavia...
 
Croatia and Serbia, Bosnia and Slovenia, Monako, Andorra, Malta and Comoros, Australia and the whole world!
 
Thanks!
Submitted by ittapubasittapubas on 2022-08-16
Last edited by ittapubasittapubas on 2022-10-06
Comments
Read about music throughout history