Advertisements

Yarnana Yarnane (Bulgarian translation)

Aromanian
Aromanian
A A

Yarnana Yarnane

Yarnana yarnane
Inima înj dzâtsi "Oh, lele!"
Yarnana yarnane
Yarnana more, oh, lele!
 
Lea dado yini oara
Sâ'nji mi andregu
Lea dado yini oara
Cu gionlji a meu ta s'negu
 
Nu plândzi tora, lea dado
Sh'nu'nji dzâ tsiva
Nâ vreari mari easti
Tu inima a mea
 
Ai more s'cântămu tora
S'gioacâ sh'featiljii
S'andreagâ moi perlu
Cu lilicijii.
 
Eali si s'hârseascâ
Câ'nji aflai tihea
Lea dado va'nji mi ducu
La casa a mea.
 
Submitted by SaebastianSaebastian on Thu, 12/12/2019 - 20:09
Last edited by VoldimerisVoldimeris on Sun, 15/12/2019 - 10:52
Bulgarian translationBulgarian
Align paragraphs

Ярна-на ярна-не

Ярна-на ярна-не
Сърцето ми вика "Ох, леле!"
Ярна-на ярна-не
Ярна-на, море (скъпи), ох, леле!
 
Мила бабо, идва денят,
когато ще се облека
Мила бабо, идва денят
да отида при съпруга си
 
Не плачи сега, скъпа бабо
и не казвай нищо
Това е голяма любов
в сърцето ми
 
Хайде, да пеем сега
за да танцуват и момичетата,
за да подредят косата ми
и да я закичат с цветя
 
Да бъдем щастливи
защото намерих моя човек
Скъпа бабо, отивам
в новия си дом
 
Thanks!
Submitted by Zara5Zara5 on Sun, 20/06/2021 - 09:36
Translations of "Yarnana Yarnane"
Bulgarian Zara5
Elena Gheorghe: Top 3
Comments
Read about music throughout history