Advertisements

ย้อน (Yón) (Transliteration)

ย้อน

ท่ามกลางค่ำคืนที่ยาวนานและเหน็บหนาว
ท่ามกลางหมู่ดาว ที่หม่นหมองเพราะแสงจันทร์
แต่แค่เพียงไม่นาน หยาดฝนก็โปรยปราย
ยิ่งทำร้าย ยื่งทำให้หนาวขึ้นจับใจ
 
แค่คำบางคำกับบางคน กลับหวั่นไหว
ไม่ว่าสิ่งไหน คือความจริงหรือความฝัน
ไม่ว่าเมื่อไหร่ จะนานแค่ไหน
ความจริงคือความจริงเป็นนิรันดร์
 
อยากจะหนี ความจริงเท่าไร
ต่อให้หนี ไปไกลสุดขอบฟ้า
แต่บาดแผลยังคงอยู่ ยังคงย้ำเตือนว่า
ไม่มีวันที่เราจะกลับเป็นเหมือนเดิม
 
ถ้าเพียงเราย้อน เวลาได้จริง
ย้อนทุกสิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ดังใจ
จะไม่ขอ ไม่ต้องการแก้ไขอะไร
แค่ขอมีเธอใกล้ แค่ขอได้กลับไป ใกล้เธอ
 
แค่คำบางคำกับบางคน กลับหวั่นไหว
ไม่ว่าสิ่งไหน คือความจริงหรือความฝัน
ไม่ว่าเมื่อไหร่ จะนานแค่ไหน
ความจริงคือความจริงเป็นนิรันดร์
 
อยากจะหนี ความจริงเท่าไร
ต่อให้หนี ไปไกลสุดขอบฟ้า
แต่บาดแผลยังคงอยู่ ยังคงย้ำเตือนว่า
ไม่มีวันที่เราจะกลับเป็นเหมือนเดิม
 
ถ้าเพียงเราย้อน เวลาได้จริง
ย้อนทุกสิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ดังใจ
จะไม่ขอ ไม่ต้องการแก้ไขอะไร
แค่ขอมีเธอใกล้ แค่ขอได้กลับไป ใกล้เธอ
 
ถ้าเพียงเราย้อน เวลาได้จริง
ย้อนทุกสิ่ง เปลี่ยนแปลงได้ดังใจ
จะไม่ขอ ไม่ต้องการแก้ไขสิ่งใด
แค่ขอมีเธอใกล้ แค่ขอได้กลับไป
กลับไปย้อน วันที่พบเธอ
รักเธอวันแรกที่สบตา
จะไม่ทำให้เธอเสียใจเสียน้ำตา
เคียงข้างเธอจนกว่า ข้ามคืนจนฝนซาอีกครั้ง
 
จะไม่ทำให้เธอเสียใจเสียน้ำตา
เคียงข้างเธอจนกว่า ข้ามคืนจนฝนซาอีกครั้ง
 
Submitted by AnerneqAnerneq on Tue, 23/03/2021 - 23:59
Last edited by FaryFary on Tue, 18/05/2021 - 09:14
Transliteration
Align paragraphs

Yón

Tâam-glaang kâm keun têe yaao naan láe nèp năao
tâam-glaang mòo daao têe mòn mŏng prór săeng jan
dtàe kâe piiang mâi naan yàat fŏn gôr bproi bpraai
yîng tam ráai yêung tam hâi năao kêun jàp jai
 
Kâe kam baang kam gàp baang kon glàp wàn wăi
Mâi wâa sìng năi keu kwaam jing rĕu kwaam făn
Mâi wâa mêuua rài jà naan kâe năi
Kwaam jing keu kwaam jing bpen ní-ran
 
Yàak jà nĕe kwaam jing tâo rai
Dtòr hâi nĕe bpai glai sùt kòp fáa
Dtàe bàat plăe yang kong yòo yang kong yám dteuuan wâa
Mâi mee wan têe rao jà glàp bpen mĕuuan derm
 
Tâa piiang rao yón way-laa dâai jing
Yón túk sìng bplìian bplaeng dâai dang jai
Jà mâi kŏr mâi dtông gaan gâe kăi à-rai
Kâe kŏr mee ter glâi kâe kŏr dâai glàp bpai glâi ter
 
Kâe kam baang kam gàp baang kon glàp wàn wăi
Mâi wâa sìng năi keu kwaam jing rĕu kwaam făn
Mâi wâa mêuua rài jà naan kâe năi
Kwaam jing keu kwaam jing bpen ní-ran
 
Yàak jà nĕe kwaam jing tâo rai
Dtòr hâi nĕe bpai glai sùt kòp fáa
Dtàe bàat plăe yang kong yòo yang kong yám dteuuan wâa
Mâi mee wan têe rao jà glàp bpen mĕuuan derm
 
Kâe kam baang kam gàp baang kon glàp wàn wăi
Mâi wâa sìng năi keu kwaam jing rĕu kwaam făn
Mâi wâa mêuua rài jà naan kâe năi
Kwaam jing keu kwaam jing bpen ní-ran
 
Tâa piiang rao yón way-laa dâai jing
Yón túk sìng bplìian bplaeng dâai dang jai
Jà mâi kŏr mâi dtông gaan gâe kăi sìng dai
Kâe kŏr mee ter glâi kâe kŏr dâai glàp bpai
Glàp bpai yón wan têe póp ter
Rák ter wan râek têe sòp dtaa
Jà mâi tam hâi ter sĭia jai sĭia náam dtaa
Kiiang kâang ter jon gwàa kâam keun jon fŏn saa èek kráng
 
Jà mâi tam hâi ter sĭia jai sĭia náam dtaa
Kiiang kâang ter jon gwàa kâam keun jon fŏn saa èek kráng
 
Thanks!

©Rujix

Submitted by RujixRujix on Tue, 18/05/2021 - 00:29
Comments
Read about music throughout history