Descendants (OST) - You and Me (Bulgarian translation)

English

You and Me

Lookin' back at yesterday
I thought I gave it everything
But still there's so much road ahead of me
 
When I looked into your eyes
I guess I didn't recognize
Who we are
And all that we can be
 
Sometimes it's hard to find yourself
But it's worth it in the end
'Cause in your heart it's where it all begins
 
We gotta be bold
We gotta be brave
We gotta be free!
 
We gotta get loud
Makin' that change
You gotta believe
 
Wha-a-o
We look deep inside
And we'll rise up & shine
 
We can be bold
We can be brave
Let everyone see
It starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
There's something special that I've learned
It's together we can change the world
Everybody's got something they can bring
 
When you take a look inside yourself
Do you wish that you were something else
By who you are is who you need to be
 
Sometimes it's hard to find yourself
But it's worth it in the end
'Cause in your heart it's where it all begins
 
We gotta be bold
We gotta be brave
We gotta be free!
 
We gotta get loud
Makin' that change
You gotta believe
 
Wha-a-o
We look deep inside
And we'll rise up & shine
 
We can be bold
We can be brave
Let everyone see
It's starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
If we all can do our part
We know that it can be the start
To bring about the difference that we need
 
I promise we can work this out
I promise we can see it through
Don't you know it's up to me
It's up to me and you!
 
We gotta be bold
We gotta be brave
We gotta be free! (gotta be free)
 
We gotta get loud
Makin' that change
You gotta believe
 
Wha-a-o
We look deep inside (we can hide)
And we'll rise up & shine (oh, whoa)
 
We can be bold
We can be brave (we can be brave!)
Let everyone see
It's starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
Wha-a-o (x2)
Hey!
It starts with you and me
 
Submitted by LutteoNL on Sun, 23/07/2017 - 10:23
Last edited by Fary on Mon, 25/12/2017 - 11:56
Align paragraphs
Bulgarian translation

Ти и аз

Поглеждайки назад към вчера
Мислех, че съм дал всичко
Но пред мен все още има толкова много път
 
Когато погледнах в очите ти
Предполагам, не разпознах
Кои сме
И всичко това, което можем да бъдем
 
Понякога е трудно да намериш себе си
Но си струва накрая
Защото всичко започва в сърцето ти
 
Трябва да сме самоуверени
Трябва да сме смели
Трябва да сме свободни!
 
Трябва да сме шумни
Правейки промяната
Трябва да вярваме
 
Wha-a-o
Гледаме надълбоко
И ще се издигнем и ще блестим
 
Можем да сме дръзки
Можем да сме смели
Нека всички видят
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Има нещо специално, което научих
То е, че заедно можем да променим света
Всеки има нещо, с което може да допринесе
 
Когато погледнеш навътре в себе си
Желаеш ли да бъдеш нещо друго
Но който си е, който трябва да бъдеш
 
Понякога е трудно да намериш себе си
Но си струва накрая
Защото всичко започва в сърцето ти
 
Трябва да сме дръзки
Трябва да сме смели
Трябва да сме свободни!
 
Трябва да сме шумни
Правейки промяната
Трябва да вярваме
 
Wha-a-o
Гледаме надълбоко
И ще се издигнем и ще блестим
 
Можем да сме дръзки
Можем да сме смели
Нека всички видят
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Ако всички ние свършим своята част
Знаем, че това може да е началото
На създаването промяната, от която се нуждаем
 
Обещавам, че ще измислим всичко
Обещавам, че ще минем през всичко
Не знаеш ли, че зависи от мен
Зависи от мен и теб!
 
Трябва да сме дръзки
Трябва да сме смели
Трябва да сме свободни! (трябва да сме свободни)
 
Трябва да сме шумни
Правейки тази промяна
Трябва да вярваме
 
Wha-a-o
Ние гледаме надълбоко
И ще се издигнем о заблестим (ох, whoa)
 
Можем да сме дръзки
Можем да сме смели (можем да сме смели!)
Нека всички видят
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Wha-a-o (х2)
Хей!
Започва с теб и мен
 
Submitted by nesi0356 on Sun, 13/08/2017 - 06:03
Comments