Advertisement

You Are My All in All (Vietnamese translation)

Advertisement
Vietnamese translation

Ngài là tất cả của tôi (You are my all in all Vietnamese)

Ngài là sức sống khi tôi mệt nhoài
Ngài là báu vật mà tôi luôn tìm
Ngài là tất cả của tôi
Tìm kiếm Chúa như giá vật ngàn châu
Dừng chân giữa đường là tôi ngớ ngẩn
Ngài là tất cả của tôi
 
Ngài nhận lấy tôi với mọi tội nhơ
Rồi vực sống dậy tôi chúc danh Ngài
Ngài là tất cả của tôi
Và khi vấp ngã Chúa nâng đỡ tôi
Những lúc khô cạn Ngài rót tôi đầy
Ngài là tất cả của tôi
 
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay là tên Ngài
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay tên Ngài
 
Ngài là sức sống khi tôi mệt nhoài
Ngài là báu vật mà tôi luôn tìm
Ngài là tất cả của tôi
Tìm kiếm Chúa như giá vật ngàn châu
Dừng chân giữa đường là tôi ngớ ngẩn
Ngài là tất cả của tôi
 
Ngài nhận lấy tôi với mọi tội nhơ
Rồi vực sống dậy tôi chúc danh Ngài
Ngài là tất cả của tôi
Và khi vấp ngã Chúa nâng đỡ tôi
Những lúc khô cạn Ngài rót tôi đầy
Ngài là tất cả của tôi
 
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay là tên Ngài
Giê xu, Cừu của Cha
Quý báu thay tên Ngài
 
Submitted by daughterinchrist12 on Mon, 16/07/2012 - 15:40
Added in reply to request by tt321
English

You Are My All in All

Comments