Your Sweet Six Six Six (Bulgarian translation)

Advertisements
Bulgarian translation

Твоите сладки 666

Има неща, които трябва да знаеш,
А разстоянието между нас сякаш расте
Но ти се държиш силна
И, о, колко трудно е да се откажеш,
о, толкова трудно да се откажеш
 
Очаквам обаждането ти, и съм готов да приема твоите
666 в моето сърце
Копнея за докосването ти и приветствам твоите
666 в моето сърце
 
Губя вярата си в теб
Но ти не искаш това да е истина
Обаче няма какво да направиш
Няма какво да направиш -
Да, загубих вярата си в теб
 
Очаквам обаждането ти,
и съм готов да приема твоите 666 в моето сърце
Копнея за докосването ти и приветствам твоите
666 в моето сърце
Точно тук, в това сърце
 
О,
Точно тук, в това сърце
Аз съм самотен
 
А аз знам, че е твърде късно
О, Боже мой, ти си толкова самотна
 
Очаквам обаждането ти,
и съм готов да приема твоите 666 в моето сърце
Копнея за докосването ти и приветствам твоите
666 в моето сърце
Готов съм за падението,
и съм готов да приема твоите 666 в моето сърце
Копнея за докосването ти и приветствам твоите
666 в моето сърце
Точно тук, в това сърце
Точно направо в моето сърце
О, точно тук, в моето сърце
 
Submitted by nadelline on Thu, 30/10/2014 - 23:14
English

Your Sweet Six Six Six

Comments