Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Питчиидэ lyrics

  • Artist: Tundra Yukaghir Poetry (Разные стихи на тундровом юкагирском)
Tundra Yukaghir
Tundra Yukaghir
A A

Питчиидэ

Ульэгэраа дьэльоноҥоомуй
Йэлоодьэ подьо±ой
Питчиидэ поорэньэ
Мит сенэҥин митин мэриэй.
Тудэньэ йэльоодьэ улумунуй
Поорэ тудэньэ аай...
Анньасик кэлдэллэ
Митин иилугэльэл чугоон.
Тэтин зернолэк кэйтэмэ
Тэт йахтэ йахтэк
Нэмдик йуукэт лэбиэгэт
Тэт кэсиимэ.
 
Thanks!
Submitted by GuestGuest on Mon, 23/09/2019 - 15:54

 

Comments
Read about music throughout history