Z toboyu (З тобою) (Transliteration)

Advertisements
Ukrainian

Z toboyu (З тобою)

Вийшов місяць за вікном,
Напоїв мене теплом
З тобою, з тобою!
Вітер сильний молодий,
Рок-н-рол завжди живий
З тобою, з тобою!
 
[Приспів:]
З тобою, з тобою
Навіть і зима стає весною!
Як звучить моя душа?..
Так ніби хтось назвав її струною!
З тобою!
 
Екзотичні острови
Не виходять з голови
З тобою, з тобою!
Кожна, як остання ніч,
Кожне слово – слави клич
З тобою, з тобою!
 
[Приспів]
 
І не важливо,
Як там було до нас,
І не цікаво,
Як там буде після нас!
І не важливо,
Як там було до нас,
І не цікаво,
Як там буде після нас!
З тобою!
 
[Приспів]
 
Як звучить моя душа?..
Так ніби хтось назвав її струною!
З тобою!
Як звучить моя душа?..
Так ніби Бог зробив її струною!
З тобою!
 
Submitted by crimson_antics on Mon, 20/01/2014 - 17:23
Align paragraphs
Transliteration

Z toboyu

Vyyshov misyatsʹ za viknom,
Napoyiv mene teplom
Z toboyu, z toboyu!
Viter sylʹnyy molodyy,
Rok-n-rol zavzhdy zhyvyy
Z toboyu, z toboyu!
 
[Pryspiv:]
Z toboyu, z toboyu
Navitʹ i zyma staye vesnoyu!
Yak zvuchytʹ moya dusha?..
Tak niby khtosʹ nazvav yiyi strunoyu!
Z toboyu!
 
Ekzotychni ostrovy
Ne vykhodyatʹ z holovy
Z toboyu, z toboyu!
Kozhna, yak ostannya nich,
Kozhne slovo – slavy klych
Z toboyu, z toboyu!
 
[Pryspiv]
 
I ne vazhlyvo,
Yak tam bulo do nas,
I ne tsikavo,
Yak tam bude pislya nas!
I ne vazhlyvo,
Yak tam bulo do nas,
I ne tsikavo,
Yak tam bude pislya nas!
Z toboyu!
 
[Pryspiv]
 
Yak zvuchytʹ moya dusha?..
Tak niby khtosʹ nazvav yiyi strunoyu!
Z toboyu!
Yak zvuchytʹ moya dusha?..
Tak niby Boh zrobyv yiyi strunoyu!
Z toboyu!
 
Submitted by Guest on Thu, 19/04/2018 - 16:43
Comments