Frozen (OST) - Zaživim [Let It Go] (English translation)

Slovene

Zaživim [Let It Go]

Sneg blešči se povsod nocoj in nobenih ni sledi
osamljeno je kraljestvo, v njem kraljica sama sem
in veter vpije, ko vrtinec v meni tli,
na ves glas kričim, v meni ne zdrži.
 
Skrij svoj obraz, skrij se drugam,
bodi takšna kot drugi so vsi,
prikrij kar si, naj ne vedo!
A zdaj vedo!
 
Zaživim, se pustim,
ne morem več tja nazaj,
zaživim, se pustim,
ne obrnem več se stran
naj vedo,
zdaj pokažem kaj znam,
kot nevihta sem,
ker mraz vedno bil je moj pravi dom.
 
Tu zares sem srečna,
vse nepomembno je
in strahov več ni v meni,
izginili so vsi.
 
Zdaj naj pokažem vse kar znam,
prestrežem meje grem naprej,
tu ni napak in ne pravil,
letim!
 
Zaživim, se pustim
kot eno z vetrom do neba,
zaživim, se pustim,
jokala več ne bom,
tu stojim in stala bom,
kot nevihta sem...
 
Vsa moja moč vrti iz zraka se v tla,
in duša zlahka nosi hladne delce do neba,
vse misli kot kristali z vetrom se vrte,
ne vrnem se nazaj,
preteklost dalje gre!
 
Zaživim, se pustim,
kakor sonce v zori žarim,
zaživim, se pustim,
popolna se zbudim!
Tu stojim bela luč sveta,
kot nevihta pa!
Ker mraz vedno bil je moj pravi dom.
 
Submitted by Capitan Molly on Mon, 03/10/2016 - 06:11
Last edited by Fary on Wed, 15/03/2017 - 17:48
Align paragraphs
English translation

I start living, I let go

The snow glows everywhere tonight, there are no footprints
the kingdom is lonely, and the queen is myself
And the wind is shouting, when a twist is smoldering inside of me,
I'm screaming loud, it can't stay.
 
Hide your face, hide elsewhere,
be like everyone else,
hide what you are, don't let them know!
But now they know!
 
I start living, I let go
I can't go back there
I start living, I let go
[I] won't turn away anymore
let them know,
I'll show them what I can do,
I am like a storm,
Because the cold was always my true home.
 
I'm truly happy here,
everything is unimportant
there are no fears inside of me anymore,
they all disappeared
 
Now I shall show everything that I can do,
I break the limits, I go on
there's no mistakes or rules here,
I'm flying!
 
I start living, I let go
I'm one with the wind and sky,
I start living, I let go,
I will never cry,
here I stand and here I'll stand,
I'm like a storm...
 
All my power spirals from the air into the ground,
and my soul can easily carry cold fragments to the sky,
all my thoughts are spiraling like crystals in the wind,
I'm not going back,
the past moves on!
 
I start living, I let go,
I glow like the sun in the dawn,
I start living, I let go,
I wake up perfect!
I stand here, the white light of the world,
like a strom!
Because the cold was always my true home.
 
Submitted by Anna Elsa J. on Mon, 10/07/2017 - 21:39
Added in reply to request by Zarina01
More translations of "Zaživim [Let It Go]"
See also
Comments