Bulgarian Folk - Zableialo mi agynce (Заблеяло ми агънце) (Russian translation)

Bulgarian

Zableialo mi agynce (Заблеяло ми агънце)

Заблеяло ми агънце,
в Тодорови кошари,
като му агне заблея,
цяло му стадо разблея.
 
Тодор на агне продума,
агънце байно рогато,
защо си жално заблея,
та ми стадото разблея?
 
Дъл не ти трева зелена,
или ти вода не стига?
Агънце жално продума,
байно ле, бачо Тодоре,
къде е мойта майчица?
 
Тодор на агне продума,
агънце байно рогато,
таз сутрин рано в ниделя,
дойдоха трима търговци,
шепа алтъни дадоха,
Рогуша на тях продадух.
 
Агънце жално продума,
помниш ли байно Тодуре,
кугато Тунджа придойде,
синджир мостови събори,
твоето стадо шарено,
отвъд реката остана.
 
Ти покрай бряга ходяше,
жално си милно плачеше,
моята майка Рогуша,
тя ти стадото преведи.
 
Помниш ли какво убеща,
каква ти беши думата?
Ругата ше и позлатиш,
краката ше и посребриш,
Защо я байно продаде,
на тези върли касапи?
Тодур си жално нажали,
с медян си кавал засвири,
като си с кавал свиряши,
сълзи мо кавал убливат.
 
Шаро си кротко лежеше.
Рогуша от стадо приблея:
- Чувам те, байно Тодоре,
тежък ми звънец завързан.
Ако се от стадо отделя,
Касапи ще ме познаят.
 
Шаро си в трева полази,
и се у стадо намеси,
каишка ѝ с уста прехапа.
Рогуша се от стадо отдели,
И се при Тодор намеси.
Агънце милно приблея:
- Байно ле, байчо, Тодоре,
всички агънца със майка,
и аз съм байно със майка.
 
Align paragraphs
Russian translation

Заблеял ягнёнок

Заблеял ягнёнок
В Тодоровой кошаре.
Когда тот ягнёнок заблеял,
Всё стадо разблеялось.
 
Говорит Тодор ягнёнку:
"Ягнёнок, милый, рогатенький,
Почему ты до того жалобно блеешь,
Что целое стадо разблеялось?
 
Разве трава тебе не зелена,
Или вода у тебя закончилась?"
Ягнёнок жалобно отвечает:
"Милый мой братец Тодор,
Скажи мне, где моя мама?"
 
Говорит Тодор ягнёнку:
"Ягнёнок, милый, рогатенький,
В воскресенье рано поутру
Три торговца приходили,
Пригоршню золота давали.
Продал я им Рогушу (1)".
 
Ягнёнок жалобно отвечает:
"Помнишь, братец Тодор,
Когда река Тунджа разлилась
И порушила мостки,
Твоё пёстрое стадо
Осталось на том берегу.
 
Ты вдоль берега ходил,
Очень жалко плакал,
А моя матушка Рогуша
Твоё стадо через речку перевела.
 
Помнишь, что ты пообещал тогда
И какие слова говорил?
Сказал ты, что рога её позолотишь,
А копытца посеребришь.
Зачем же, брат, ты её продал
Тем безжалостным мясникам?"
Тодор сильно смутился
И заиграл на флейте.
Пока на флейте он играл,
Её слезами обливал.
 
Шарик (2) тихонько лежал.
Рогуша заблеяла из стада:
- Слышу я тебя, братец Тодор.
Но тяжёлый колокольчик ко мне привязан.
Как отойду я от стада,
Мясники меня узнают.
 
Шарик спрятался в траве
И смешался со стадом,
Схватил он повод Рогуши,
Отделил её от стада
И привёл к Тодору.
Ягнёнок ласково заблеял:
"Милый братец Тодор!
У всех ягнят есть мама,
И у меня, братец, тоже мама есть".
 
Submitted by Ajanita on Mon, 08/01/2018 - 00:06
Added in reply to request by Alexander Laskavtsev
Author's comments:

1 - Рогушей звали мать ягнёнка.
2 - пастушья собака.

Comments