چشمات رنگیه (Cheshmaat Rangiye) lyrics

  • Artist: Zanko (زانکو)
Persian
Persian
A A

چشمات رنگیه

اوه اوه چشماتم مث من رنگیه
چپ نگات کنن حالتم جنگیه
درسته می‌خندم با همه ولی
غیر تو با همه قلب من سنگیه
موهات بلنده مث بختته
نگام نمی‌کنی می‌دونم سختته
انقده خوبی تو با همه ببین
هرجا که می‌شینم می‌بینم که حرفته
 
راه بیا با ما خسته‌س
دل چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
بابا راه بیا با ما خسته‌س دل
چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
 
چشات انقد خوبه حرف نداره
مث تابستونه برف نداره
هوات و صدات و عطرتو نگم
همه‌چی‌تمومه، ضعف نداره
 
راه بیا با ما خسته‌س دل
چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
بابا راه بیا با ما خسته‌س دل
چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
 
اوه اوه چشماتم مث من رنگیه
چپ نگات کنن حالتم جنگیه
درسته می‌خندم با همه ولی
غیر تو با همه قلب من سنگیه
موهات بلنده مث بختته
نگام نمی‌کنی می‌دونم سختته
انقده خوبی تو با همه ببین
هرجا که می‌شینم می‌بینم که حرفته
 
راه بیا با ما خسته‌س دل
چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
بابا راه بیا با ما خسته‌س دل
چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
 
چشات انقد خوبه حرف نداره
مث تابستونه برف نداره
هوات و صدات و عطرتو نگم
همه‌چی‌تمومه، ضعف نداره
 
راه بیا با ما خسته‌س دل
چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
بابا راه بیا با ما خسته‌س دل
چیکار کنم از دستت
آخه دیوونه شدم از بس که شیرینه کارات
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by ahmad azizahmad aziz on Sat, 20/11/2021 - 07:42

 

Zanko: Top 3
Idioms from "چشمات رنگیه"
Comments
Read about music throughout history