Servet Kocakaya - Zemano (IPA translation)

IPA translation

zɛmɑːˈnoː

[kiː ʒɯ mɯn bɯɾ xɛwˈneː ʃɛˈvɑː]
[kiː kuʃt kɛˈneː lɯ sɛɾ leːˈvɑː]
[kiː ɾoːˈʒɑː mɛ bɯˈɾɛ ɑːˈvɑː]
[ħoːj zɛmɑːˈnoː ħoːj zɛmɑːˈnoː]
 
[ɛz d͡ʒɯˈwɑːn buːm tɛ ɛz piːɾ kɯˈɾɯm]
[ʒɯ vîː dɯˈleː tɛ ɛz ʒɯ biːɾ kɯˈɾɯm]
[hɯm bɯˈɾɯn ʒoːɾ hɯm ʒeː kɯˈɾɯn]
[ħoːj zɛmɑːˈnoː ħoːj zɛmɑːˈnoː]
 
[zɛmɑːnɛˈkiː bɯ fɛt lu xɑːˈpɑːn]
[ʍɛ dɯˈkɛ ʍɛˈdiː leː xɯˈɾɑː bɛ]
[bɯ mɛ dɯkɛˈnɯn ɥiːloː nɑːˈbɛ]
[ħoːj zɛmɑːˈnoː ħoːj zɛmɑːˈnoː]
 
[zɛmɑːnɛˈkiː bɯ xɑːp uː fɛˈnɑː]
[mɛ dɯkuˈʒɛ diːˈsa dɯkɛˈnɛ]
[dɯˈbeː mɑː hiːn wɛˈkiː mɯn hɛˈnɛ]
[ħoːj zɛmɑːˈnoː ħoːj zɛmɑːˈnoː]
 
Submitted by ahmetyal on Thu, 14/12/2017 - 22:05
Last edited by ahmetyal on Tue, 19/12/2017 - 14:57
Kurdish (Kurmanji)

Zemano

More translations of "Zemano"
Servet Kocakaya: Top 3
See also
Comments