Free Souffriau - Zij (English translation)

Dutch

Zij

De wekker gaat, ik kruip uit bed
Gisteren veel te laat gewerkt
Eerst een diner, dan een concert
Dan hoor ik haar stem en ze zegt "mama"
En ik herleef
 
Zij is het allermooiste dat me in
M'n leven overkomen is
Zij is m'n reden voor bestaan
Zij geeft aan elke dag betekenis
Een vlinder fladdert voor het eerst
Niets is er altijd al geweest
Een bloem gaat open voor de eerste keer
En haar verbazing raakt me telkens weer
M'n kind, alles begint
 
Zij is het mooiste op aarde
Niemand is ooit zo mooi geweest
Zij is het mooiste op aarde
Ik zie de wereld voor het eerst
Ze laat me plots het leven zien
Zoals ik het nooit zag voordien
Voor haar is elke nieuwe dag een feest
Zij is het mooiste op aarde
Niemand is ooit zo mooi geweest
 
Zij is m'n nu, ze is m'n straks
Ze is m'n wat-er-ooit-nog-komen mag
De wereld ademt met haar mee
Ze is de ochtend van een nieuwe dag
Alles is mooi, alles is jong
Alsof het gisteren pas begon
Ze kijkt me met die grote ogen aan
Alleen m'n hart dat even stil blijft staan
M'n kind alles begint, alles begint
 
Zij is het mooiste op aarde
Niemand is ooit zo mooi geweest
Zij is het mooiste op aarde
Ik zie de wereld voor het eerst
Ze laat me plots het leven zien
Zoals ik het nooit zag voordien
Voor haar is elke nieuwe dag een feest
Zij is het mooiste op aarde
Niemand is ooit zo mooi geweest
 
Ze laat me plots het leven zien
Zoals ik het nooit zag voordien
Van haar hou ik het allermeest
Zij is het mooiste op aarde
Niemand is ooit zo mooi geweest
Mooi zo mooi zo mooi
 
Submitted by Zarina01 on Thu, 28/09/2017 - 17:03
Align paragraphs
English translation

She

The alarm goes, I crawl out of bed
Yesterday worked too late
First a dinner, then a concert
Then I hear her voice and she says "mama"
And I will relive
 
She is the most beautiful thing that happened to my life
She is my reason for existence
She gives meaning to every day
A butterfly flutters for the first time
Nothing has always been there
A flower opens for the first time
And her surprise touches me again and again
My child, everything starts
 
She is the most beautiful on earth
Nobody has ever been so beautiful
She is the most beautiful on earth
I see the world for the first time
She suddenly shows me life
As I never saw before
For her, every new day is a party
She is the most beautiful on earth
Nobody has ever been so beautiful
 
She's my now, she's my soon
She is my what-ever-ever-may-come
The world breathes with her
She is the morning of a new day
Everything is beautiful, everything is young
As if it started yesterday
She looks at me with those big eyes
Only my heart that stands still for a moment
My child starts everything, everything starts
 
She is the most beautiful on earth
Nobody has ever been so beautiful
She is the most beautiful on earth
I see the world for the first time
She suddenly shows me life
As I never saw before
For her, every new day is a party
She is the most beautiful on earth
Nobody has ever been so beautiful
 
She suddenly shows me life
As I never saw before
I love it most of all
She is the most beautiful on earth
Nobody has ever been so beautiful
Beautiful as beautiful as beautiful
 
Submitted by Mrs.Watson on Fri, 08/12/2017 - 13:32
Added in reply to request by Zarina01
Free Souffriau: Top 3
See also
Comments
azucarinho    Fri, 08/12/2017 - 20:28

She is the most beautiful thing that me / It happened to my life => She is the most beautiful thing that happened to my life