Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Známa Po Celej Zemi [Ultraluminary] (English translation)

Slovak
Slovak
A A

Známa Po Celej Zemi [Ultraluminary]

To ja dávam svetlo v noci vám
Som nočnou hviezdou
Pretože viem, čo potrebuješ
Musíte si splniť sen
 
Hviezdy žiaria
Dávajú jas
A každá osvetľuje výrazne vás
Ale aj keď majú záblesk
 
Nie sú také ako ja
Nie sú také lesklé a nádherné
Pretože som jedinečna a skvela
Ste na túto legendu pripravení?
 
Veď som známa po celej ziemi
 
Víta vás Lunaria
Výnimočná krajina
Celý dav už padá na kolená, keď ja som
Extraordinaria
 
Obraz mojej dokonalosti
Rýchlo zmení noc v deň
Mliečna dráha sa už naučila
Že sa mi nerovná
Galaxia a vesmír
Tak veľmi závidia
 
Kedysi tu nebolo nič, prázdnota a strach
Plač a zlomené srdce, s ním bolesti
Jade zrazu vytvoril niečo,
Čo spôsobilo, že tma začala se meniť a
Lesk pretrváva dodnes
 
Dodnes!
 
Nie sú také lesklé a nádherné
Pretože som jedinečna a skvela
Ste na túto legendu pripravení?
 
Veď som známa po celej ziemi
 
Víta vás Lunaria
Výnimočná krajina
Celý dav už padá na kolená, keď ja som
Extraordinaria
 
Submitted by Maciek GomółkaMaciek Gomółka on 2022-07-20
Last edited by Maciek GomółkaMaciek Gomółka on 2022-07-21
English translationEnglish
Align paragraphs

Known throughout the land

It is me who give light in the night to you
I am the star of the night
Cause I know what you need
You must make your dream come true
 
The stars are shining
They give brightness
And each illuminates you greatly
But even when they have a glimmer
 
They're not like me
They're not so shiny and beautiful
Cause I'm unique and great
Are you ready for this legend?
 
For I am known throughout the land
 
Welcome to Lunaria
An extraordinary land
The whole crowd's already falling to their knees when I'm
Extraordinaria
 
The picture of my perfection
Quickly turns night into day
The Milky Way has already learned
That she's no match for me
The galaxy and the universe
Are so envious
 
Once there was nothing, emptiness and fear
Crying and heartbreak, and with it the pain
Jade suddenly created something,
that caused the darkness to change and
The glow lingers to this day
 
To this day!
 
They're not so shiny and beautiful
Because I'm unique and great
Are you ready for this legend?
 
For I am known throughout the land
 
Welcome to Lunaria
An extraordinary land
The whole crowd's already falling to their knees when I'm
Extraordinaria
 
Thanks!
thanked 1 time
Submitted by Maciek GomółkaMaciek Gomółka on 2022-07-20
Last edited by Maciek GomółkaMaciek Gomółka on 2022-07-21
Comments
Read about music throughout history