Anna German - Zwiadowcy (Russian translation)

Polish

Zwiadowcy

Pytasz synku jak to było
w tych wojennych czasach,
gdy twój ojciec był żołnierzem,
gdy do Polski wracał.
Dym się kłębił na zachodzie,
wschód ogniem się palił.
Szli zwiadowcy polem, lasem
serce mi zabrali.
 
Ech... zwiadowcy dzielni chłopcy,
tyle świata przeszli
i na rekach jak gołębia,
Polskę nam przynieśli.
Ech... zwiadowcy dzielni chłopcy
tyle świata przeszli
i na rękach jak gołębia,
Polskę nam przynieśli.
 
Zakochałam się w żołnierzu,
który zwiad prowadził.
Białe zęby mu błyszczały
w ubłoconej twarzy.
Spojrzał na mnie jak na swoją,
dłonie mocno ścisnął
i powiedział:
"czekaj na mnie już zwycięstwo blisko"
 
Ech... zwiadowcy dzielni chłopcy
tyle świata przeszli.
Kto zwycięstwa nie doczekał
żyje dzisiaj w pieśni.
Ech... zwycięzcy dzielni chłopcy,
tyle świata przeszli
i na rekach jak gołębia,
Polskę nam przynieśli.
 
Dni toczyły się jak czołgi
Ogniem kwitły noce.
W wielkiej trwodze doczekałam
i w wielkiej tęsknocie.
A gdy wojna się skończyła,
wrócił do mnie drogą
choć mówili:
"nie czekaj bo już nie masz kogo"
 
Ech... zwiadowcy dzielni chłopcy
tyle świata przeszli.
i na rekach jak gołębia
Polskę nam przynieśli.
Ech... zwiadowcy dzielni chłopcy
tyle świata przeszli.
Może także spotkasz miłość
miłość na żołnierskich szlakach!
 
Submitted by АнастасияМальцева on Sun, 09/08/2015 - 03:40
Align paragraphs
Russian translation

Разведчики

Спросишь сынок как это было
В те времена войны,
Когда твой отец был солдатом,
Когда в Польшу вернулся.
Дым клубился до запада,
Восток огнём горел.
Шли разведчики полем, лесом
Сердце моё забрали.
 
Эх... храбрые парни разведчики,
Столько мира прошли
И на руках как голубь,
Польшу нам принесли.
Эх... храбрые парни разведчики,
Столько мира прошли
И на руках как голубь,
Польшу нам принесли.
 
Влюбилась в разведчика,
Который в разведке бегал.
Белые зубы его блистали
В грязном лице.
Смотрел на меня, как на свою,
Руки сильно сжал
И сказал:
"Жди меня, уже близки к победе"
 
Эх... храбрые парни разведчики,
Столько мира прошли
Кто не дожил до победы
Живёт сегодня в песнях.
Эх... храбрые парни разведчики,
Столько мира прошли
И на руках как голубь,
Польшу нам принесли.
 
Дни проходили как танки
Огнём расцветали ночи.
В большом страхе жила
И в большой печали
А когда война закончилась,
Он вернулся ко мне
хоть сказали:
"Не жди, потому что нет никого"
 
Эх... храбрые парни разведчики,
Столько мира прошли
И на руках как голубь,
Польшу нам принесли.
Эх... храбрые парни разведчики,
Столько мира прошли
Может также встретить любовь
Любовь на следах солдатов!
 
DDM
Submitted by Hades21 on Mon, 03/04/2017 - 10:00
Comments