נשבע (Nishba) (traducción al Ruso)

Publicidad
Hebreo

נשבע (Nishba)

עכשיו זה בא
ולטובה
ליום הבא אני נשבע,
במחשבות, בהרגשות,
בכוונות אני נשבע.
 
היו ימים,
קולי נדם
סירה טרופה בלב הים
אין חוף מקלט, הכל אבד
אני חוזר ושוב נשבע.
 
נשבע,
כמו היום הזה שבא
כמו מילה אחת פשוטה
בחיי אני נשבע.
 
נשבע,
כמו פרפר לאש
כמו גופי המתרגש
באהבה נשבע.
וכשאור היום יכבה,
יישאר לי עוד הרבה.
 
ואת יפה כמו כאב
באת ולקחת פינה בלב
אני חופשי, אליך בא,
כמו שאני, אני נשבע.
 
נשבע,
כמו היום הזה שבא
כמו מילה אחת פשוטה
בחיי אני נשבע.
 
נשבע,
כמו פרפר לאש
כמו גופי המתרגש
באהבה נשבע.
וכשאור היום יכבה,
יישאר לי עוד הרבה.
 
נשבע,
כמו היום הזה שבא
כמו מילה אחת פשוטה
בחיי אני נשבע.
 
נשבע,
כמו פרפר לאש
כמו גופי המתרגש
באהבה נשבע.
וכשאור היום יכבה,
יישאר לי עוד הרבה.
 
אני נשבע...
 
Publicado por Michael DidenkoMichael Didenko el Dom, 21/07/2019 - 01:01
Comentarios del uploader:

מילים: שמוליק קלוסקי
לחן: יאיר קלינגר

Words: Shmulik Kaluski (https://www.facebook.com/shmulik.kaluski)
Music: Yair Klinger (https://www.facebook.com/yairklinger1)

השיר נכתב לזמר זכר
The song was written for a male singer.

traducción al RusoRuso
Align paragraphs
A A

Клянусь

Сегодняшний день проходит,
И это к лучшему,
Завтра я признаю́сь,
Признаю́сь в мыслях, в чувствах,
В намерениях.
 
Были дни,
Когда мой голос замолкал.
Разбита лодка в море,
Нет берега, чтобы причалить, всё потеряно.
Я возвращаюсь и вновь признаю́сь.
 
Признаю́сь,
Как день, который наступил,
Как одно бесхитростное слово
Моё признание, я клянусь жизнью.
 
Признаю́сь,
Как бабочка летит на свет,
Волненьем тела своего
В любви я признаю́сь.
И когда погаснет дневной свет,
У меня всё ещё будет много света.
 
И ты до боли красива,
Пришла и поселилась в уголке сердца.
Отбросив стеснение, я пришёл к тебе,
Да, это я, и я признаю́сь тебе.
 
Признаю́сь,
Как день, который наступил,
Как одно бесхитростное слово
Моё признание, я клянусь жизнью.
 
Признаю́сь,
Как бабочка летит на свет,
Волненьем тела своего
В любви я признаю́сь.
И когда погаснет дневной свет,
У меня всё ещё будет много света.
 
Признаю́сь,
Как день, который наступил,
Как одно бесхитростное слово
Моё признание, я клянусь жизнью.
 
Признаю́сь,
Как бабочка летит на свет,
Волненьем тела своего
В любви я признаю́сь.
И когда погаснет дневной свет,
У меня всё ещё будет много света.
 
Я клянусь в любви...
 
Publicado por Michael DidenkoMichael Didenko el Dom, 21/07/2019 - 01:12
Comentarios del autor:

Песня написана для исполнения мужчиной.

Слова (иврит): Шмулик Калуски
Музыка: Яир Клингер

Comentarios