ايامه في الدنيا معدودة

Publicado por Gehad Mahmoud el 03.08.2017

ايامه في الدنيا معدودة (Árabe) — يعلم ان عمره قصير و سوف ينتهي قريبا

Árabe, explicada por Gehad Mahmoud el Jue, 03/08/2017 - 02:16

ايامه في الدنيا معدودة — His days are numbered

and it means that he will die soon so nearly can count his left days

Inglés, explicada por Moon_light el Mié, 23/08/2017 - 20:56

ايامه في الدنيا معدودة — (Onun) dünyadaki günleri sayılıdır.

Turco, explicada por Cin cücüğü el Mar, 15/08/2017 - 09:45

Las traducciónes de "ايامه في الدنيا معدودة"

Alemánseine Tage sind gezählt
Explicaciones:
Checouž to máš spočtené
Explicaciones:
FrancésSes jours sont comptés
Explicaciones:
Inglés"His days are numbered"
Explicaciones:
ItalianoHa i giorni contati
Explicaciones:
Polacojego dni są policzone
Explicaciones:
Rusoего дни сочтены
Explicaciones:
TurcoDünyadaki günleri sayılı
Explicaciones: