Jamala - 1944 (traducción al Vietnamita)

traducción al Vietnamita

1944

Versiones: #1#2#3
Khi người lạ đang đến...
Họ đến với ngôi nhà của bạn,
họ giết tất cả các bạn
và nói:
"Chúng tôi không có tội
không phạm tội."
 
Tâm trí của bạn ở đâu?
Nhân loại khóc.
Bạn nghĩ rằng bạn là vị thần.
Nhưng tất cả mọi người sẽ chết.
Không nuốt linh hồn của tôi.
Linh hồn của chúng tôi
 
Tôi đã không tận hưởng tuổi trẻ của tôi
Tôi đã không thể sống ở nơi này
Tôi đã không tận hưởng tuổi trẻ của tôi
Tôi đã không thể sống ở nơi này
 
Chúng ta có thể xây dựng một tương lai
Nơi mọi người được tự do
để sống và tình yêu.
Thời gian hạnh phúc nhất.
 
Ở đâu là trái tim của bạn?
Nhân loại tăng.
Bạn nghĩ rằng bạn là thần
Nhưng mọi người đều chết.
Đừng nuốt linh hồn của tôi
linh hồn của chúng tôi
 
Tôi đã không tận hưởng tuổi trẻ của tôi
Tôi đã không thể sống ở nơi này
Tôi đã không tận hưởng tuổi trẻ của tôi
Tôi đã không thể sống ở nơi này
 
Tôi đã không tận hưởng quê hương của tôi
 
Publicado por joonas07 el Jue, 08/09/2016 - 12:21
Tártaro de Crimea

1944

Más traducciones de "1944"
Bosnio Guest
Croata Guest
Vietnamitajoonas07
See also
Comentarios