Ofra Haza - Elo Hi

Hebreo

Elo Hi

Ken, yesh harbei hester panim
V'ahavot she'i efshar
Kmo she'anu noladim
El toch hachayim
Mah nish'ar?
 
Ken, al yamim, yamim rabim
Al hak'ev shelo chadal
Kmo she'anu noladim
U-m'vakshim k'tzat rachamim
Elohai....
 
Elohai, kawl han'shama she-natata bi
Elohai, kawl han'shama
Mah, mah hi?
 
Elohai, ten rak ko'ach l'chulam
Elohai, ten rak ko'ach l'olam
 
Publicado por yna el Sáb, 05/06/2010 - 20:39
Editado por última vez por Miley_Lovato el Mar, 09/06/2015 - 14:57
¡Gracias!

 

Comentarios