Sirma Granzulea - Lea hoară armânească

Romano (Arrumano)

Lea hoară armânească

Di cându easti eta
Dorlu di hoarâ-i greu
C-aşi i-ascrisu armânlui
Şi-i dat di Dumniḑă
 
Cât ti voi, cât ti voi
Lea hoară armânească
Armâńil’i pri iu va s-ducă ei
Nu ari s-ti agârşească
 
Ńi-aduc aminti daima
Di cându earam ńic
Că noi ţâneam în casă
Oaia cu ńiel ciruc
 
Ńi-aduc aminti daima
Di când-earam la hoară
Câ laptili di oaie
Eara prota mâcari
 
Cu pârpoḑ di lânâ
Ş-cu câciuli în cap
Nu nă eara arcoari
Ni tu chiro angl’iţatu
 
Di ńiercuri pânâ ńiercuri
Numţâli că ţânea
Ţi gimbuşi mari
Ş-ţi cântiţi-s cânta
 
Cât ti voi, cât ti voi
Lea hoară armânească
Armâńil’i pri iu va s-ducă ei
Nu ari s-ti agârşească
 
Publicado por Calusarul el Jue, 17/05/2012 - 20:55
Comentarios del uploader:
¡Gracias!

 

Sirma Granzulea: Top 3
Comentarios