• Angelina Mango

    La noia

    traducción al Hebreo

Compartir
Font Size
Hebreo
Traducción

השעמום

כמה ציורים ציירתי
אני נשארת כאן וצופה בהם
אף אחת מהם לא קם לתחייה
הדף הזה עצלן
 
אני ממהרת
ואמרו לי שהחיים יקרים
אני עונדת אותם על הצוואר עם הראש מורם
בשרשרת שלי אין פניני חכמה
לי נתנו חרוזים צבעוניים
לילדות מתוסבכות עם טראומות
לפרום לאט לאט עם הגיל
בכל זאת אני שמחה, תראו, אפס דרמות
כמעט כמעט עברתי שוב עיר
כי אם אני נשארת במקום בא אלי
בא אלי
 
השיעמום, השיעמום, השיעמום, השיעמום
 
אני מתה בלי למות
בימים הבלויים האלו
אני חיה בלי לסבול
אין צלב גדול מזה לשאת
 
אפשר רק לצחוק בלילות השרופים האלו
כתר מקוצים יהיה קוד הלבוש למסיבה שלי
זו הקומביה של השיעמום
זו הקומביה של השעמום
המוחלט
זו הקומביה של השיעמום
זו הקומביה של השעמום
המוחלט
 
כמה אנשים רואים את הרע בדברים
יש חשק לברוח כשהם מתחילים לדבר
ואני רוצה לומר להם שאני בסדר, אבל אז הם מזעיפים אלי פנים
אז אני אומרת שהחיים קשים
 
עסקים, אתם מדברים על עסקים
ובינתיים אני עוצמת עיניים כדי לחתום על חוזים
נסיכה, הוא קורא לך נסיכה
אז עכשיו תפסיקי לשטוף את הכלים
 
אני מתה בלי למות
בימים הבלויים האלו
אני חיה בלי לסבול
אין צלב גדול מזה לשאת
 
אפשר רק לצחוק בלילות השרופים האלו
כתר מקוצים יהיה קוד הלבוש למסיבה שלי
זו הקומביה של השיעמום
הקומביה של השעמום
המוחלט
זו הקומביה של השיעמום
הקומביה של השעמום
המוחלט
 
אז את כותבת שירים?
כן, שירי אהבה
ואני לא רוצה לשעמם אותך
אבל מישהו צריך לשיר אותם
 
קומביה, אני רוקדת קומביה
אם אני מועדת לפחות אני עוצרת את השיעמום
אז אני חוגגת, אני חוגגת
כי זו הדרך היחידה לעצור
לעצור, לעצור, אה
 
את השיעמום, את השיעמום, את השיעמום, את השיעמום
 
אני מתה כי למות
הופך את הימים ליותר אנושיים
אני חיה כי לסבול
הופך את ההנאות לגדולות יותר
 
אפשר רק לצחוק בלילות השרופים האלו
כתר מקוצים יהיה קוד הלבוש למסיבה שלי
זו הקומביה של השיעמום
הקומביה של השעמום
המוחלט
זו הקומביה של השיעמום
הקומביה של השעמום
המוחלט
המוחלט
 
Italiano
Letra original

La noia

Letras de canciones (Italiano)

Comentarios