Bajdary (Transliteración)

Bajdary

Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów;
Lasy. doliny, głazy, w kolei, w natłoku
U nóg mych płyną, giną, jak fale potoku;
Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów.
 
A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów,
Gdy świat kolory traci pod całunem mroku,
Jak w rozbitym źwierciedle, tak w mym spiekłym oku
Snują się mary lasów i dolin, i głazów.
 
Ziemia śpi, mnie snu nie ma; skaczę w morskie łona,
Czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży,
Schylam ku niemu czoło, wyciągam ramiona,
 
Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży;
Czekam, aż myśl, jak łódka wirami kręcona,
Zbłąka się i na chwilę w niepamięć pogrąży.
 
Publicado por SchnurrbratSchnurrbrat el Mié, 07/04/2021 - 02:26
Editado por última vez por SchnurrbratSchnurrbrat el Sáb, 08/05/2021 - 22:34
videoem: 
Transliteración
Alinear párrafos

Байдары

Выпущам на вятр коня и не щѧдзѧ разо́в;
Лясы. долины, глазы, в колеи, в натлоку
У но́г мых плынѫ, гинѫ, як фале потоку;
Хцѧ одурить сѩ, упить тым вирэм образо́в.
 
А гды спенёны румак не слуха розказо́в,
Гды свят колёры трати под цалунэм мроку,
Як в розбитым зьвертедле, так в мым спеклым оку
Снуѭ сѩ мары лясо́в и долин, и глазо́в.
 
Земя сьпи, мне сну не ма; скачѧ в морске лона,
Чарны, выдѧты балван з хукем на брег дѫжи,
Схылям ку нему чоло, вытѭгам рамёна,
 
Пѧка над гловѫ фаля, хаос мѩ окрѫжи;
Чекам, аж мысьль, як ло́дка вирами крѧцона,
Зблѫка сѩ и на хвилѩ в непамѩть погрѫжи.
 
¡Gracias!
Publicado por Angel of SpeedAngel of Speed el Jue, 02/12/2021 - 18:33
Las traducciónes de "Bajdary"
Transliteración Angel of Speed
Colecciones con "Bajdary"
Comentarios
Read about music throughout history