Changes (traducción al Hebreo)

  • Artista: 2Pac (Tupac Amaru Shakur)
  • Artista invitado: Talent
  • Canción: Changes 10 traducciones
  • Traducciones: Español, Francés, Griego, Hebreo #1, #2, Italiano, Portugués, Rumano, Serbio, Urdu
  • Pedidos: Finlandés, Nepalí
traducción al HebreoHebreo
A A

שינויים

Versiones: #1#2
הו הו הו, כן.
קדימה, קדימה;
איני רואה שום שינויים, מתעורר בבוקר ואני שואל את עצמי;
האם החיים רְאוּיִים בשביל לִחיוֹת אותם, האם כדאי לי לְפוֹצֵץ את עצמי?
נִמְאַס לי לִהיוֹת עני ואפילו גָּרוּעַ יותר אני שחור;
הבטן שלי כואבת, אז אני מחפש ארנק לַחֲטוֹף.    
לשוטרים לא אִיכְפַּת מִכּוּשִי,
לָחַץ על ההֶדֶק, הֲרוֹג כושי, הוא גִיבּוּר.
תן קראק לילדים למי איכפת,
פה רעב אחד פחות למַעֲרָך הסוֹצְיָאלִי.
קודם תִּסְפֵּק להם סמים ותן להם לִסחוֹר,
תן להם רובים, לך אָחוֹרָה , תִראֶה איך הם הוֹרגִים אחד את השני.
הִגִיעַ הזמן לְהִילָחֵם בַּחֲזָרָה זה מה שיואי אָמַר,
שתי יריות בחֲשֵיכָה, עכשיו יואי מת.
אני אוֹהֵב את אחי אבל אף פעם איננו יכולים לָלֶכֶת לשום מקום,
אֶלָּא אם אנו מִשתַתפִים אחד עם השני.
אנחנו צריכים לְהַתחִיל לַעֲשוֹת שינויים,
תִלמַד לִראוֹת אותי כאח בִמקוֹם כשני זרים רחוקים.
וככה זה צריך לִהיוֹת,
איך השָׂטָן יכול לָקַחַת אח, אם הוא קָרוֹב אליי?
הָיִיתִי שמח לַחֲזוֹר לזמן ששִׂיחַקנוּ כילדים,
אבל הדברים הִשתַנוּ, זה פשוט כך.
 
קדימה, קדימה;
זה פשוט כך;
הדברים אף פעם לא יִהיוּ אותו דבר,
זה פשוט כך;
אוו כן.
 
איני רוֹאֶה שום שינויים, כל מה שאני רואה זה פנים גִזעָנִיִים;
שִינאָה שלא במקומה בושה לגזעים;
אנחנו מתחת, אני תוֹהֶה מה צריך בִּכְדֵי לַעֲשׂוֹת מזה;
מקום טוב יותר, בא נִמחַק את המְיוּתָּר.
תוֹצִיא את הרוֹעַ מהאנשים הם יִתנַהֲגוּ כמו שצריך;
כי לזמן קצר שחור ולבן מְעַשנִים קראק הלילה.
ואנחנו נִרגָעִים רק כשאנחנו הוֹרגִים אחד את השני;
צריך להיות כִּישרוֹנִי להיות אֲמִיתִּי, זה הזמן לְרַפֵּא אחד את השני.
ולַמרוֹת שזה נִיראֶה כְּאִילוּ זה מלמעלה,
אנחנו לא מוּכָנִים, לראות נשיא שחור.
זה לא סוד אל תַסתִיר את העובדה, 
הכלא עָמוּס, והוא מלא בשחורים.
אבל יש דברים שאף פעם לא יִשתַנוּ,
מְנַסֶה לְהַראוֹת דרך אחרת אבל אתה נִישאָר במשחק הסמים.
עכשיו תַגִיד לי, מה אימא צריכה לַעֲשׂוֹת?
להיות אמיתי לא נראה לאח שבך.
צריך לִפעוֹל בדרך הקלה,
עָשִׂיתִי אַלפִּייָּה היום;
אבל עָשִׂיתָ את זה בדרך מְפוּקפֶקֶת; 
מָכַרתָ קראק לילד;
אני צריך כסף;
וּבְכֵן היי, כן, זה פשוט כך.
 
קדימה, קדימה;
זה פשוט כך.
הדברים אף פעם לא יהיו אותו דבר,
זה פשוט כך;
אוו, כן;
לַעֲזָעזֵל כן.
קדימה, קדימה;
זה פשוט כך;
הדברים אף פעם לא יהיו אותו דבר.
זה פשוט כך,
אוו כן.
 
אנחנו חייבים לעשות שינוי,
הִגִיעַ הזמן שכאנשים נַתחִיל לעשות שינויים;
בא נְשַנֶה את איך שאנחנו אוֹכלִים, בא נשנה את איך שאנחנו חיים;
ובא נשנה את איך שאנחנו מתנהגים אחד כְּלַפֵּי השני;
אתה מֵבִין, הדרך הישנה לא עָבדָה אז אנחנו חייבים לעשות;
מה שאנו חייבים לעשות, בִּכְדֵי לִשׂרוֹד.
 
ועדיין איני רואה שום שינויים, האם אח לא יכול שתִהיֶה לו קצת שַלווָה?
יש מלחמה ברחובות ומלחמה במזרח התיכון.
במקום מלחמה בעוני, הם עוֹשִים מלחמה על סמים;
שהמשטרה תוכל לְהָצִיק לי.
ואף פעם לא בִּיצַעתִי פֶּשַׁע , שלא הָיִיתִי חייב לְבָצֵעַ;
אבל עכשיו, אני חוֹזֶר עם העובדות נותן אותם לך;
אל תִתֵן להם לְהוֹרִיד אותך, לְגַבּוֹת אותך;
לִשבוֹר אותך ולסַרסוּרִים לְהַרבִּיץ לך.
אתה חייב לִלמוֹד לַעֲמוֹד על שלך,
הם מְקַנאִים כשהם רואים אותך, עם הטלפון הנייד שלך.
אבל תַגִיד לשוטרים, שהם לא יְכוֹלִים לָגַעַת בזה;
אני לא בוֹטֵחַ בזה, כשהם מְנַסִים לְהִסתָעֵר אני מְפוֹצֵץ את זה.  
זה הקול של הכלי שלי, אתה אוֹמֵר שזה לא בסדר?
אימי לא גִידלָה טִיפֵּש.
וכל עד אני נִישאָר שחור, אני חייב לְהִישָאֵר מוּכָן; 
ַולעולם לא אהיה רָגוּע.
כי אני תמיד צריך לִדאוֹג להחזרים; 
כמה דולרים שהֵבֵאתִי מִזמַן. 
חוֹזֵר אחרי כל השנים,
זה פשוט כך.
 
זה פשוט כך,
הדברים אף פעם לא יהיו אותו דבר;
זה פשוט כך.
אוו, כן.
אתה האח שלי את האחות שלי.
זה פשוט כך,
זה פשוט כך;
הדברים אף פעם לא יהיו אותו דבר;
זה פשוט כך;
אוו, כן.
 
ּיש דברים שאף פעם לא יִשתַנו.
 
Publicado por Jeremiah LeijaJeremiah Leija el Vie, 13/05/2016 - 00:45
InglésInglés

Changes

Comentarios