Lilit Hovhannisyan - Qami (Կամի) (traducción al Inglés)

Armenio

Qami (Կամի)

Մեն-մենակ եմ ես հիմա նորից այս ցրտին,
Դու շատ ես ինձ տանջել,
Շատ իզուր եմ ես այն ժամանակ
իմ սրտին անունը քո դաջել:
 
Ահա նորից ես քեզ հիշել եմ գիշերը խավար
Ու այս ուշ ժամին արթնացել, ու դարձել է
Իմ չար թշնամին քամին:
 
Երևի մենակ ես ու ծովի այն կողմում
Մրսում ես ու դողում,
Իսկ քամին գրկել է ինձ ու բաց չի թողնում,
Իր բույնն է դրել նա իմ անկողնում:
 
ես քեզ հիշել եմ գիշերը խավար
Ու այս ուշ ժամին արթնացել, ու դարձել է
Իմ չար թշնամին քամին:
 
Publicado por annie g el Vie, 26/01/2018 - 20:49
Editado por última vez por Enjovher el Jue, 26/04/2018 - 07:05
Align paragraphs
traducción al Inglés

Wind

All alone you are mine again in this cold
You have put me through too much pain
What a pity that time was wasted
My hearts name was your tattoo
 
I remembered you in the darkness of the night
And at this late an hour awakened, and became
My worst enemy, the wind
 
Only me and the other side of the ocean
Feeling cold and shivering
But the wind has hugged me and will not let me go
He put his nest in my bed
 
I remembered you in the darkness of the night
And at this late an hour awakened, and became
My worst enemy, the wind
 
All my translations are completely my work from scratch unless noted otherwise, reference me if used elsewhere.
Publicado por TheProteanGirl el Dom, 22/04/2018 - 04:02
Comentarios
TheProteanGirl    Dom, 22/04/2018 - 04:03

Annie your text is in Armenian not Russian please change that or else people will not find the song properly.

RadixIce    Dom, 22/04/2018 - 06:05

Seems like the language of the song is already set as Armenian. and I'd suggest you to report mistakes either in the comments section of the song (not translations) or in this forum topic. The forum topic would be more helpfull, as we mods and editors will see your report and will solve the problem quicker. Thanks for your contribution.

TheProteanGirl    Dom, 22/04/2018 - 06:54

Yes I just saw it was my fault, my appologies it said Russian but that was the translation I think