Cuida Bem Dela (traducción al Hebreo)

Advertisements

תדאג לה

אתה מכיר את הילדה הזאת שיושבת שם?
עם המבט המבולבל, כל כך תמימה
הייתי מאוהב באישה הזאת
אני יודע שעכשיו היא צריכה להסתכל לצדדים
כל כך קשה לראות את העבר וההווה
מדבר על נושא מסויים
היא כבר יודעת על מה
זאת האזהרה היחידה שלי
אם היא תרצה להיות איתך
תעשה אותה מאושרת!
 
תדאג לה, אתה לא תמצא מישהי יותר טובה ממנה
תבטיח לי שתקיים כל הבטחה שאתה מבטיח לה
תדאג לה, היא אוהבת שאנשים מחמיאים לה על השיער
זה היה קרוב, אבל לא הצלחתי להיות מה שהיא רצתה.
תעשה אותה מאושרת!
 
אתה מכיר את הילדה הזאת שיושבת שם?
עם המבט המבולבל, כל כך תמימה
הייתי מאוהב באישה הזאת
אני יודע שעכשיו היא צריכה להסתכל לצדדים
כל כך קשה לראות את העבר וההווה
מדבר על נושא מסויים
היא כבר יודעת על מה
זאת האזהרה היחידה שלי
אם היא תרצה להיות איתך
תעשה אותה מאושרת!
 
תדאג לה, אתה לא תמצא מישהי יותר טובה ממנה
תבטיח לי שתקיים כל הבטחה שאתה מבטיח לה
תדאג לה, היא אוהבת שאנשים מחמיאים לה על השיער
זה היה קרוב, אבל לא הצלחתי להיות מה שהיא רצתה.
תדאג לה, אתה לא תמצא מישהי יותר טובה ממנה
תבטיח לי שתקיים כל הבטחה שאתה מבטיח לה
תדאג לה, היא אוהבת שאנשים מחמיאים לה על השיער
זה היה קרוב, אבל לא הצלחתי להיות מה שהיא רצתה.
תעשה אותה מאושרת!
 
Publicado por toshh atoshh a el Mié, 17/02/2016 - 15:00
PortuguésPortugués

Cuida Bem Dela

Más traducciones de "Cuida Bem Dela"
Hebreo toshh a
Por favor, ayuda a traducir "Cuida Bem Dela"
Henrique e Juliano: Top 3
See also
Comentarios