Christian Hymns & Songs - Days of Elijah (traducción al Nepalí)

traducción al Nepalí

यी दिन हुन्‌ एलियाको

यी दिन हुन्‌ एलियाको झैँ वचन प्रचार गर्ने
यी दिन हुन्‌ प्रभुको दास मोशाको झैँ धार्मिकता स्थापित गर्ने ।
यस्तै यी दिन हुन्‌ ठूलो परीक्षा, अनिकाल, लड़ाइँका
हामी हौँ उजाड़-स्थानमा कराउने स्वर प्रभुको बाटो बनाऊ ।
. हेर उनी आउँछन्‌ बादलमा, सूर्यझैँ चम्कँदै तुरहीको आवाजमा
चर्को गरी कराऊ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट अझै आउँछ उद्धार ।
२. यी दिन हुन्‌ इजकिएलका झैँ, सुख्खा हड्डी शरीर बन्ने
यी दिन हुन्‌ प्रभुका दास दाऊदको झैँ, प्रशंसा गर्ने, मन्दिर बन्ने ।
अनि यी दिन हुन्‌ कटनीको संसारका खेतहरू
हामी हौँ प्रभुका खेतका खेताला वचन घोषणा गर्ने ।
. (२)
यह्वेझैँ छैन ईश्वर ......
 
Publicado por santa calus el Mar, 16/02/2016 - 13:51
Inglés

Days of Elijah

Comentarios