The Hunchback of Notre Dame (OST) - De Klokken Van De Notre Dame [The Bells of Notre Dame] (traducción al Inglés)

Holandés

De Klokken Van De Notre Dame [The Bells of Notre Dame]

Vroeg in de morgen
Parijs wordt gewekt
Door een klok van de Notre Dame
De visser ontwaakt
En de bakker vertrekt
Door een klok van de Notre Dame
Er zijn klokken
Zo luid als de donder
Er zijn klokken
Zo zacht als een vlam
Elk deel van de dag
Wordt bepaald door een slag
Van een klok
Een klok van de Notre Dame
 
Diep in de nacht
Op een donkere kade
Nabij de Notre Dame
Bange zigeuners
Werden verraden
Daarbij de Notre Dame
 
Het was een val
Voor dit viertal zigeuners
Iemand wilde dat niemand ontkwam
Het was iemand met klauwen
Zo koud en zo grauw
Als een klok
Een klok van de Notre Dame
 
Rechter Frollo wou de stad
Verlossen van het kwaad
Hij verdreef de zonde
Maar zag niet zijn eigen haat
 
Jij doodt onschuldigen
Haat overwint
Op de trap van de Notre Dame
Kleeft aan jouw hand
Straks ook bloed van een kind
Op de trap van de Notre Dame?
Jij hebt blijkbaar geen enkel geweten
Dat je haar zo het leven benam
Kijk in godsnaam omhoog
Niets ontsnapt aan het oog van de kerk
Het alziend oog van de Notre Dame
 
Wat was dit voor vreemd gevoel
Dat Frollo overviel?
Het was angst
Angst voor zijn onsterfelijke ziel
 
Houd hem hier verborgen
Waar geen mens hem ooit zal zien
Als u zegt dat ik daarmee
Mijn zielenrust verdien
Wie weet misschien
 
Dus los nu het raadsel
Maar op als je kan
Zingt een klok
Van de Notre Dame
Wie is het monster
En wie is de man?
 
Hoor de klokken
Klokken, klokken
Klokken van de Notre Dame
 
Publicado por Geheiligt el Dom, 19/02/2017 - 18:34
Align paragraphs
traducción al Inglés

The Bells of Notre Dame

Early in the morning
Paris is awakened
By the bell of the Notre Dame
The fisherman wakes up
And the baker leaves
With a bell of the Notre Dame
There are bells
Loud as thunder
There are bells
Soft as a flame
Each part of the day
Is decided by a stroke
Of a bell
A bell of the Notre Dame
 
Deep in the night
On a dark quay
Near the Notre Dame
Scared gypsies
Were betrayed
There, close to the Notre Dame
 
It was a trap
For this foursome of gypsies
Someone wanted that no one got away
It was someone with claws
So cold and so gray
Like a bell
A bell of the Notre Dame
 
Judge Frollo wanted to release the city
Of its evil
He expelled sin
But he did not see his own hate
 
You kill innocents
Hate conquers
On the steps of the Notre Dame
Will the blood of a child
Stick to your hand next
On the steps of the Notre Dame?
You apparently have no conscience at all
That you took her life like that
Look up for god's sake
Nothing escapes the eye of the church
The all-seeing eye of the Notre Dame
 
What kind of strange feeling was this
That overcame Frollo?
It was fear
Fear for his immortal soul
 
Keep him hidden here
Where no man will ever see him
If you say that I then deserve
Peace of my soul
Who knows, maybe
 
So solve the mystery
If you can
Sings a bell
Of the Notre Dame
Who is the monster
And who is the man?
 
Hear the bells
Bells, bells
The bells of the Notre Dame
 
Publicado por Laura1111 el Mié, 23/08/2017 - 19:18
Added in reply to request by Zarina01
See also
Comentarios