Marisa Monte - Depois (traducción al Tongano)

traducción al Tongano

'I 'Anaina

'I homau misi kotoa hili mei he ngaahi ta'u ni 'i 'anai
Mo e ngaaue 'aki fakatu'utu'uni tokolahi
'O ha kaha'u maa kimautolu
Hili ngaahi mijiveuveu tokotahi
Pea ta mavahe 'akitaua 'o hange 'oku fai 'a e ongo hoa tokolahi
Anga au ke ke ongo'i fiefia
Pea teu fiefia ai.
 
Hili 'eku nofo ki he po'uli kotoa, pea 'i 'anai
Na'e tali au ki he me'anoa
Hili 'eku toho au pe 'i he faliki
Mo e toma
Naa ke mafuli ho'o tu'a 'ia te au
'Ikai foaki atu 'a e ngaahi tali
Ko ia 'oku pau keu fanongo
Anga au ke ke sai
Pea sai 'e au tatau pe.
 
Ko koe mo au
Ta ma'u ngaahi momeniti maungata'a
Ka kuo 'alu 'etau taimi
Ko ia ko e ha me'a 'oku 'ikai ke mau faka'ikai'i
Na'e sai ia
Kuo ta tala fananga
Ke tauhi ma'u pe 'eta loto manatu
Pea ke ta muimui 'akitaua 'i hota 'alu'anga
Anga ke ke 'oua nofo mo au
Teu lava ai.
 
Hili 'i hota 'ilo 'a e ngaahi mo'oni
Teu fetongi ho'o la'itaa mo e ha taa 'o ha taha kehe
'E si'eku ofeina
Te ta tau'ataaina
Ke 'ofa 'o hange 'oku ta fie ma'u
Kae 'oua ke lavaki'i ha taha
Anga au ke ke fiefia
Pea teu fiefia tatau pe
Ki 'anaina.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Publicado por SilentRebel83 el Sáb, 21/02/2015 - 13:04
Comentarios del autor:

based from the English translation by Knee427.

Portugués

Depois

Comentarios