Publicidad

Dernière danse (traducción al Hebreo)

traducción al HebreoHebreo
A A

ריקוד אחרון - Dernière Danse

Versiones: #1#2
אוי ייסורים מתוקים שלי,
אין טעם להילחם, אתם שבים בשנית
איני דבר מלבד יצור חסר משמעות
בלעדיו אני מעט מסובכת
נודדת לבדי הלוך ושוב בתחנת הרכבת
ריקוד אחרון
כדי לשכוח את היסורים המתוקים שלי
אני רוצה לברוח רחוק, להתחיל הכול מחדש
אוי ייסורים מתוקים שלי
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
ברחבי פריס, מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
כלום מלבד תקווה
ברחוב הזה הנך חסר
מנסה ככל שאוכל, בלעדיך חיי אינם דבר מלבד קישוט נוצץ וחסר כל משמעות
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
ברחבי פריס, מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
בתוך הייסורים המתוקים הללו
את עלבונותיו של מי שילמתי במלואם?
הקשב כמה נהדר הוא ליבי
אני ילדתו של העולם
 
אני מערבבת את השמיים, היום והליל
אני רוקדת עם עם הרוח, הגשם
מעט אהבה, טיפה של דבש
ואני רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת, רוקדת
ובתוך המהומה, אני רצה ואני חוששת
האם זה תורי?
הנה מגיע הכאב...
ברחבי פריס, מאבדת את עצמי
ואל מעבר אני עפה, עפה, עפה, עפה
 
¡Gracias!
9 agradecimientos
Publicado por amihudamihud el Dom, 27/03/2016 - 09:42
FrancésFrancés

Dernière danse

Más traducciones de "Dernière danse"
Azerí Guest
5
Croata Guest
Hebreo amihud
Por favor, ayuda a traducir "Dernière danse"
Comentarios