دروغ (Doroogh) (traducción al Inglés)

دروغ

در گیر و دار محکمه، میزان دروغ‌گوست
در کشوری که رعیت و سلطان دروغ‌گوست
تشخیص گرگ‌ها، چقدر سخت می‌شود،
در گله‌‌ای که حضرت چوپان دروغ‌گوست
 
آن کس که راه راست نشان می‌دهد به شاه،
سخت است باورش که چه آسان دروغ‌گوست
شهری دروغ‌گو خطرش کمتر است از
یک رهگذر که از سر ایمان دروغ‌گوست
دروغ‌گو!
 
تاریخ را، لشکر غالب نوشته است
تاریخ‌گوی غالبِ دوران دروغ‌گوست
ما را گریزی نیست از قحطی و دشمنی1
 
وای از قبیله‌‌ای که فراوان دروغ‌گوست!
داد از قبیله‌‌ای که فراوان دروغ‌گوست!
 
باید به امّید کدامین علاج بود،
وقتی طبیب، از سر درمان دروغ‌گوست؟
آن کس که راستْ گفتن ما را حرام کرد،
صد بار توبه کرد و کماکان دروغ‌گوست
 
وای از قبیله‌‌ای که فراوان دروغ‌گوست!
داد از قبیله‌‌ای که فراوان دروغ‌گوست!
 
  • 1. اشاره به دعای معروف داریوش بزرگ، شاه هخامنشی، در سنگ نبشته‌ی دیواره‌ی جنوبی کاخ آپادانا در تخت جمشید که می‌گوید: «... اهورامزدا این کشور را بپاید از سپاه دشمن، از خشکسالی و از دروغ. به این کشور نیاید، نه سپاه دشمن، نه خشکسالی و نه دروغ ...»
  • قحطی و دشمنی:

    A reference to a famous quote of Darius the Great ( 🔗↗️ Wikipedia ) the king of Achaemenid Empire in ancient Persia, at Persepolis which states:... May Ahuramazda protect this country from invaders, from famine, and from the Lie! May there never be upon this country an army, famine, or the Lie! This I pray as a favor from Ahuramazda and the gods of the royal house. (Source: 🔗↗️ Livius, Articles on ancient history)

Publicado por aariapooraariapoor el Mié, 21/07/2021 - 23:48
Editado por última vez por aariapooraariapoor el Sáb, 24/07/2021 - 02:16
Comentarios del remitente:

The Lyrics of 
The Lie (Doroogh)
by Dariush Eghbali

Album: The Wolf (Gorg)
Published: 2021
Poem: Farzad Fattahi
Melody: Farzad Fattahi
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰
متن آهنگ
گرگ
داریوش اقبالی

آلبوم: گرگ
سال انتشار: 1400
ترانه‌سرا: فرزاد فتاحی
آهنگساز: فرزاد فتاحی
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰

traducción al InglésInglés
Alinear párrafos

The Lie

In the throes of a trial, the basis is the liar
In a country where the vassal and the king are liars
How hard it gets to spot the wolves,
In the herd where, his majesty, the shepherd is a liar
 
The one who shows the right way to the king,
It's hard to believe how simply is a liar
A city of liars is less risky than
A passerby who lies out of faith
Liar!
 
History has been written by the dominant army
The dominant historian of the era is a liar
We have no escape from famine and enmity 1
 
Woe to a tribe that lies abundantly!
Safe from a tribe that lies abundantly!
 
What cure should one hope for
When the physician is a liar for treatment?
The one who has forbidden, our truth-telling,
Has repented a hundred times, and is still a liar
 
Woe to a tribe that lies abundantly!
Safe from a tribe that lies abundantly!
 
  • 1. A reference to a famous quote of Darius the Great(🔗↗ Wikipedia) the king of Achaemenid Empire in ancient Persia, at Persepolis which states:... May Ahuramazda protect this country from invaders, from famine, and from the Lie! May there never be upon this country an army, famine, or the Lie! This I pray as a favor from Ahuramazda and the gods of the royal house. (Source: 🔗↗ Livius, Articles on ancient history)
¡Gracias!
thanked 4 times

در حسرت دیدار تو آواره‌ترینم
𝐿𝑜𝓃𝑔𝒾𝓃𝑔 𝓉𝑜 𝓂𝑒𝑒𝓉 𝓎𝑜𝓊,
𝐼'𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝓈𝓉𝓇𝒶𝓎 𝑜𝓃𝑒 😒
~ BΣΉZΛD ~
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
Help to improve AvaNevis, An Auto Transliterator
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
📛 ©️ 2021 under CC BY-NC-SA 4.0🔗
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶

Publicado por aariapooraariapoor el Vie, 23/07/2021 - 21:36
Las traducciónes de "دروغ (Doroogh)"
Inglés aariapoor
Idioms from "دروغ"
Comentarios
Read about music throughout history