Once Upon a Time (OST) - Emma's Theme (traducción al Checo)

Inglés

Emma's Theme

Once I lived in darkness
Out there on my own
Left to brave the world alone
Everything seemed hopeless
No chance to break free
Couldn't hear the song inside of me
 
Once upon a time
A song inspired them: be brave
They gave me up because my fate
Was as the one who'd save
The world from your dark magic
And the wicked things you do
They placed a song inside my heart
More powerful than you
 
All the years of running
No, not anymore
I know what I'm living for
I'm no longer searching
Turns out all along
The answer was inside me
With a song
 
Publicado por katerina.selenators el Sáb, 06/05/2017 - 11:10
Editado por última vez por katerina.selenators el Sáb, 27/05/2017 - 12:39
Align paragraphs
traducción al Checo

Emmy motiv

Kdysi jsem žila v temnotě
Tam venku na vlastní pěst
Musela jsem čelit světu sama
Všechno se zdálo beznadějné
Není šance dostat se ven
Nemohla jsem slyšet tu vnitřní píseň
 
Bylo, nebylo
Píseň je inspirovala: ke statečnosti
Vzdali se, protože můj osud
Byl tím, kdo má zachránit
Svět od tvého temného kouzla
A špatných věcí, které děláš
Dali mi do srdce píseň
Mocnější než jsi ty
 
Všechny ty roky na útěku
Ne, už ne
Vím, pro co žiji
Už dál nehledám
Tahy jsou venku
Odpověď byla ve mně
S písní
 
Publicado por Elessar el Sáb, 16/09/2017 - 23:25
Comentarios