Enjoy The Silence (traducción al Persa)

Publicidad
traducción al PersaPersa
A A

از سکوت لذت ببر

واژه ها با بیدادگری سکوت را می شکنند
به زور به دنیای کوجک من هجوم می آورند
برایم دردناک است.درونم را می شکافد
درک نمی کنی؟یار عزیز من
 
تنها چیزی که می خواهم،تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
عهد و پیمانها بسته میشوند تا روزی شکسته می شوند
احساسات غیر قابل تحملند.کلمات پیش پا افتاده
لذت ها باقی می مانند،همچنان که دردها
واژه ها بی معنی اند
و فراموش شدنی
 
تنها چیزی که می خواهم،تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم،تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
تنها چیزی که می خواهم،تنها چیزی که نیاز دارم
همین جا در آغوشم هست
هیچ نیازی به واژه ها نیست
آنها تنها آسیب میزنند
 
Publicado por mehran vaezimehran vaezi el Mié, 23/01/2019 - 05:30
Editado por última vez por mehran vaezimehran vaezi el Dom, 27/01/2019 - 04:58
InglésInglés

Enjoy The Silence

Comentarios