För första gången nånsin (repris) [For The First Time In Forever (reprise)] (traducción al Inglés)

Publicidad
Sueco

För första gången nånsin (repris) [For The First Time In Forever (reprise)]

[Anna:]
Du behöver inte skydda mig! Jag är inte rädd
Snälla, stanna! Gå inte!
Stäng inte din dörr
Du behöver inte fly igen som förr
För nu, för första gången nånsin
Tror jag att jag förstår
Och nu för första gången nånsin
Tillsammans tror jag att det ska gå
Vi kan väl hjälpa varandra?
Du ska inte vara rädd
För nu, för första gången nånsin
Finns jag för dig beredd
 
[Elsa:]
Anna, snälla gå hem
Du har din man
Gå och njut av solen och öppna portarna
 
[Anna:]
Ja, men...
 
[Elsa:]
Jag vet, du vill väl
Men jag har min magi
Visst, jag är ensam men jag är också fri
Så håll dig borta, undvik tragedi
 
[Anna:]
Det är nog för sent
 
[Elsa:]
Vad menar du för sent?
 
[Anna:]
Det verkar som du inte vet
 
[Elsa:]
Vad är det jag inte vet?
 
[Anna:]
Allt är täckt av djup, djup, djup, djup snö...
 
[Elsa:]
Va?
 
[Anna:]
Du råkade liksom skapa en evig vinter, överallt
 
[Elsa:]
Överallt?
 
[Anna:]
Det gör inget! Du kan väl bara värma upp allt?
 
[Elsa:]
Nej! Ja... jag tror inte... att jag kan det!
 
[Anna:]
Jo, det kan du! Jag vet att du kan!
 
[Anna:] För nu, för första gången nånsin
[Elsa:] Så dum jag var! Blir aldrig fri!
 
[Anna:] Tillsammans blir det bra
[Elsa:] Från den storm som rasar innerst i
 
[Anna:] Och för första gången nånsin
[Elsa:] Förlorat och förstört
 
[Anna:] Kuvar vi stormen, du och jag!
[Elsa:] Anna, tror du inte jag försökt?
 
[Anna:] Lugn bara!
[Elsa:] Det är allt jag begär!
 
[Anna:] Låt kärleken stråla in!
[Elsa:] Du är inte trygg här!
 
[Anna:]
Låt oss lämna dessa trakter
Vi kan trotsa vädrets makter
Och allting ska bli bra igen!
 
[Elsa:] Låt mig va!
 
Publicado por nattugglanattuggla el Jue, 05/02/2015 - 14:40
Editado por última vez por IceyIcey el Lun, 21/05/2018 - 10:28
traducción al InglésInglés
Align paragraphs
A A

For the first time ever

[Anna:]
You don't have to protect me! I am not afraid
Please, stay! Don't leave!
Don't close your door
You don't have to run away again like before
Cause now, for the first time ever
I think I understand
And now for the first time ever
I think we can make it together
We can help each other, right?
You shouldn't be afraid
Cause now, for the first time ever
I am ready for you
 
[Elsa:]
Anna, please go home
You have your man
Go and enjoy the sun and open the gates
 
[Anna:]
Yes, but...
 
[Elsa:]
I know, you mean well
But I have my magic
Of course, I am alone but I am also free
So stay away, avoid the tragedy
 
[Anna:]
It might be too late
 
[Elsa:]
What do you mean too late?
 
[Anna:]
It seems like you don't know
 
[Elsa:]
What is it that I don't know
 
[Anna:]
Everything is covered by deep, deep, deep, deep snow
 
[Elsa:]
What?
 
[Anna:]
You have by chance created an eternal winter, everywhere
 
[Elsa:]
Everywhere?
 
[Anna:]
It's okay! You can just warm everything up, right?
 
[Elsa:]
No! I... I don't think... that I can!
 
[Anna:]
Of course you can! I know that you can!
 
[Anna:]Cause now, for the first time ever
[Elsa:]I was so stupid! I'll never be free!
 
[Anna:]Together we'll make it alright
[Elsa:] From the storm that's raging deep within
 
[Anna:]And for the first time ever
[Elsa:] Lost and broken
 
[Anna:]We'll bend the storm, you and I!
[Elsa:] Anna, don't you think I've tried?
 
[Anna:]Just calm down!
[Elsa:] It's all I'm asking for!
 
[Anna:]Let love shine through!
[Elsa:] You are not safe here!!
 
[Anna:]
Let's leave this place
We can defy the powers of the weather
And everything will be fine again!
 
[Elsa:] Let me be!
 
Publicado por PotterholicPotterholic el Sáb, 20/06/2015 - 15:10
Agregado en respuesta a un pedido hecho por FaryFary
Más traducciones de "För första gången ..."
Inglés Potterholic
Comentarios