Can you help me translate this song...Thanks...

2 posts / 0 new
Novice
Se unió: 29.03.2009
Pending moderation

Pinoy Ako
Orange And Lemons
Lahat tayo mayroon pagkakaiba sa tingin pa lang ay makikita na
Iba’t ibang kagustuhan ngunit iisang patutunguhan
Gabay at pagmamahal ang hanap mo
Magbibigay ng halaga sa iyo
Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga

Chorus:
Pinoy ikaw ay pinoy
Ipakita sa mundo
Kung ano ang kaya mo
Ibang-iba ang pinoy
Wag kang matatakot
Ipagmalaki mo pinoy ako
Pinoy tayo

‘Pakita mo ang tunay at kung sino ka
Mayro’n mang masama at maganda
Wala naman perpekto
Basta magpakatotoo oohh oohh
Gabay at pagmamahal ang hanap mo
Magbibigay ng halaga sa iyo
Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga

Talagang ganyan ang buhay
Dapat ka nang masanay
Wala rin mangyayari
Kung laging nakikibagay
Ipakilala ang iyong sarili
Ano man sa iyo ay mangyayari
Ang lagi mong iisipin
Kayang kayang gawin

Invitado/a

Pinoy Ako
Orange And Lemons
Translation:
We all have differences
With just one look, you can see that
Different likes, but only one destination*
You look for guidance and love
That have value to you**
You long to show people who you really are

You're Pinoy
Show the world what you're capable of
Pinoys are all different
Don't be scared
Be proud to be Pinoy
We're Pinoy

Show who you truly are
With bad things as well as good
There's no such thing as perfect
Just as long as your true
You look love
That has value to you
You long to show who you really are

That's really how life is
You should be used to it
Nothing will happen
If you're always adjusting to things around you
Introduce your self
To the things around you that's changing
Just always think
That you can do this

*This might also mean "destiny"

**There's another way to word this better...I just can't think of it right now.

It's a rough translation. I'm not a very good translator, but I hope this helped you appreciate the song more! And I hope someone posts a better translation.

Añadir nuevo comentario