Zeynep Zînê Colak

13 posts / 0 new
Editor
Se unió: 21.01.2010
Pending moderation

Could anyone submit and translate the lyrics of Kurdish traditional songs performed by Zeynep (Zînê) Colak (especially Lori Lori and Cane Cane)?

Editor
Se unió: 21.01.2010
Editor
Se unió: 21.01.2010

Bugün Bize Pir Geldi seems to be the same song as Eyvallah şahım.
Is that one in Turkish and the other two (Cane Cane, Lori Lori) in Kurdish?

Invitado/a

"Eyvallah şahım" or "Bugün Bize Pir Geldi" is in Turkish. I don't know in what language "Lori lori" and "Cane cane".
"Eyvallah şahım": Actually every singer sings the song with different lyrics.
Here some of them -

*********************************
bugün bize pir geldi
gülleri taze geldi
önü sıra kanberi
ali murtaza geldi
ali benim şahımdır
kıble kıblegahımdır
miraçtaki muhammed
o benim padişahımdır

padişahım yaradan
okur ağdan karadan
ben pirden ayrılalı
kaç yıl geçti aradan
yüzyıl geçti aradan
eyvallah şahım eyvallah ali sensin güzel şah
illallah şahım illallah hak la ilaha illallah
hak ilaha illallah
aklımızdadır illallah eyvallah şahım eyvallah
ali birdir güzel şah eyvallah pirim eyvallah

padişahım yaradan
okur ağdan karadan
ben pirden ayrılalı
yüz yıl geçti aradan
aramı uzattılar
yarama tuz attılar
fazlıdan bir kul geldi
bedestanda sattılar
satarlar bedestanda
ses gelir gülistanta
muhammed'in hatemi
bülgüzardır aslanda

gelgüzarım aslanım
sevdasını çekerim
ben pirden ayrılalı
gözyaşımı dökerim
gözyaşımı dökerim
dökerim gözyaşımı
gör mevlanın işini
keşiş kurban eyledi
yedi oğlunun başını

keşiş kurban eyledi
ne hoş bir an eyledi
yeryüzünde melekler
hepsi figan eyledi
figan ederler melekler
kabul olsun dilekler
yezit bir dert eyledi
o dert beni del eyler
eyvallah şahım eyvallah eyvallah şahım eyvallah
hak la ilaha illallah
eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah

yezit bir dert eyledi
imamlar vird eyledi
şahım bir şehir yaptı
kapusun dört eyledi
dört eyledi kapusun
lalu cevher yapusun
yezidler şehit etti
imamların hepisin
la ilaha illallah illallah şah illallah
la ilaha illallah
eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah

hasan'a ağu ezdiler
hüseyne nice kıydılar
zeynel ile bakır'ı
bir zindana koydular
zından değil cezadır
cafer kazım rıza'dır
riza'nın binbir ismi
yollarını gözedir
taki naki ağladı
gözyaşını çağladı
asker ile mehdi'yi oniki'ye bağladı

oniki'dir katarım türlü metah satarım
yükümüz cevherdendir müşteriye satarım
satarım müşteriye kervan kalka yürüye
cebrail'i eş etti cennetteki hürüye
hürüye eş eğledi hatırın hoş eyledi
kuluna kanat verdi
havada kuş eyledi
kuş eyledi havada gezer düzde ovada
melekler saf saf oldu el kaldırmış duada

hatayım hal cağında hak gönül alçağında
yüzbin kabe yapmasza bir gönül alçağında
hak la ilaha illallah illallah şah illallah
la ilaha illallah
eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah
**************************************
Bugün bize pir geldi
Gülleri taze geldi
Önü sıra Kamberi
Ali Murtaza geldi

Ali benim şahımdır
Kıble Kıblegahımdır
Miraçtaki Muhammed
O benim padişahımdır

Padişahım Yaradan
Okur ağdan karadan
Ben pirden ayrılalı
Kaç yıl geçti aradan
Yüzyıl geçti aradan

Eyvallah şahım eyvallah
Ali sensin güzel şah
İllallah şahım illallah
Hak ilahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah eyvallah
Hak ilahe illallah
Aklımızdadır illallah eyvallah şahım eyvallah
Ali birdir güzel şah eyvallah pirim eyvallah

(Bu dörtlük yineleniyor)
Padişahım Yaradan
Okur ağdan karadan
Ben pirden ayrılalı
Yüzyıl geçti aradan

Aramı uzattılar
Yarama tuz attılar
Fazlı'dan bir kul geldi
Bedestanda sattılar

Satarlar bedestanda
Ses gelir gülistanda
Muhammed'in hatemi
Bergüzardır aslanda

Gel güzarım aslanım
Sevdasını çekerim
Ben pirden ayrılalı
Gözyaşımı dökerim

Gözyaşımı dökerim
Dökerim gözyaşımı
Gör Mevla'nın işini
Keşiş kurban eyledi
Yed'oğlunun başını

Keşiş kurban eyledi
Ne hoş bir an eyledi
Yeryüzünde melekler
Hepsi figan eyledi

Figan ederler melekler
Kabul olsun dilekler
Yezit bir dert eyledi
O dert beni del'eyler

Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah şahım eyvallah
Hak lailahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah pirim eyvallah

Yezit bir dert eyledi
İmamlar vird eyledi
Şahım bir şehir yaptı
Kapusun dört eyledi

Dört eyledü kapusun
Lal-ü cevher yapusun
Yezitler şehit etti
İmamların hepisin

Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah şahım eyvallah
Hak lailahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah pirim eyvallah

Hasan'a ağu ezdiler
Hüseyn'e nice kıydılar
Zeynel ile Bakır'ı
Bir zindana koydular

Zindan değil cezadır
Cafer Kazım Rıza'dır
Rıza'nın bin bir ismi
Yollarını gözedir

Taki Naki ağladı
Gözyaşını çağladı
Asker ile Mehdi'yi
On ikiye bağladı

O ikidir katarım türlü metah satarım
Yükümüz cevherdendir satarım müşteriye
Satarım müşteriye kervan kalka yürüye
Cebrailli eş etti cennetteki hürüye

Hürüye eş eyledi hatırını hoş eyledi
Kuluna kanat verdi havada kuş eyledi
Havada kuş eyledi
Kuş eyledi havada gezer düzde ovada
Melekler saf saf oldu el kaldırmış duada

Hatai'yim hal çağında
Hak gönül alçağında
Yüz bin Kabe yapmazsa
Bir gönül alçağında

Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah şahım eyvallah
Hak lailahe illallah
Eyvallah şahım eyvallah
Eyvallah pirim eyvallah
**********************
http://www.allthelyrics.com/forum/turkish-lyrics-translation/65322-eyval...
Here you can find another version of the song with English translation.

Editor
Se unió: 21.01.2010

Thanks for your answer.

Moderator "Glossophile"
Se unió: 11.05.2011

I'm not sure which langauge the lyrics are in the first two songs, but they're definitely not Azerbaijani. They're most probably Kurdish.

I hope someone capable would transcript and translate them. Regular smile

Editor
Se unió: 21.01.2010

Thanks. They must be Kurdish, that's why no Turk is transcribing and/or translating them Tongue smile I hope neither Kurds, nor Turks are offended by my sick humour. Whatchutalkingabout smile

Editor
Se unió: 21.01.2010

Jansay, tell me, does this song seem a bit Turkish to you?

Moderator "Glossophile"
Se unió: 11.05.2011

No, not one bit. Although it slightly resembles French.

Editor
Se unió: 21.01.2010

Jansay, I mean the music, not the lyrics. The lyrics are in Romanian (my language), which does resemble to French, but what about the music?

Moderator "Glossophile"
Se unió: 11.05.2011

It resembles more of Kazakh culture; which is fairly similar to ours. But that's just my petty opinion; I've got no considerable knowledge on such things...

Super Member
Se unió: 03.08.2011

This topic is old but the song 'Canê canê' can be this song : https://lyricstranslate.com/en/%C5%9Fivan-perwer-can%C3%AA-can%C3%AA-lyr...

I have not translated yet.

'Canê' means 'soul, life' and the suffixe -ê is a female vocative.
consequently it means 'Oh soul' for a girl.

Editor
Se unió: 21.01.2010

Thanks for posting the lyrics. I'd like to see the translation of that song one day.

Añadir nuevo comentario