Shakira - Gitana (traducción al Hebreo)

traducción al Hebreo

צועניה

אף פעם לא השתמשתי במסכה,
אני הולכת צעד-צעד,
בעולם החולף הזה.
 
אני לא מנסה לעצור,
תגיד לי מי הולך ברגל-
כשאפשר לעוף?
 
הגורל שלי הוא ללכת,
הזיכרונות שלי-
הם שובל בים.
 
מה שיש לי - אני נותנת,
אני אומרת את מה שאני חושבת-
קבל אותי כמו שאני.
 
והוא נהפך לקל יותר
ליבי הצועני,
שרק יודע איך לפגוע
בדרך שגויה.
אל תנסה לאהוב אותי,
או לשלוט בי.
אני זו שבוחרת
איך לטעות.
 
נצל אותי,
כי אם הגעתי אתמול
אני יכולה ללכת מחר.
כי אני צועניה,
כי אני צועניה.
 
אני ממשיכה להיות חניכה,
בכל נשיקה,
ועם כל צלקת.
 
משהו ניתן להבין,
מרוב שאני הולכת
אני כבר יודעת איך ליפול.
 
והוא נהפך לקל יותר
ליבי הצועני,
שרק יודע איך לפגוע
בדרך שגויה.
אל תנסה לאהוב אותי,
או לשלוט בי.
אני זו שבוחרת
איך לטעות.
 
נצל אותי,
כי אם הגעתי אתמול
אני יכולה ללכת מחר.
כי אני צועניה.
 
בוא ונראה
שהחיים הם הנאה.
זה נורמלי שתפחד,
מאלו שאתה לא מכיר.
 
קח אותי ובוא נלך
שהחיים הם הנאה.
זה נורמלי שתפחד,
מאלו שאתה לא מכיר.
אני רוצה לראות אותך פורח
אני רוצה לראות אותך פורח
 
והוא נהפך לקל יותר
ליבי הצועני,
שרק יודע איך לפגוע
בדרך שגויה.
אל תנסה לאהוב אותי,
או לשלוט בי.
אני זו שבוחרת
איך לטעות.
 
אם הגעתי אתמול
נצל אותי היום,
כי אני הולכת מחר.
 
כי אני צועניה.
 
Publicado por Yotam56 el Lun, 10/10/2011 - 23:43
Comentarios del autor:

תרגום חופשי לעברית, ניסיתי להיצמד כמה שיותר לטקסט.
שימו לב שבסוף השיר, המילים בספרדית לא נכונות לפי השיר, לעומת זאת התרגום כן.

Español

Gitana

Comentarios