Rusia lleva a cabo una guerra vergonzosa contra Ucrania.     ¡Defiende a Ucrania!
Cómo apoyar a Ucrania 🇺🇦 ❤️

Letra de Bože Živi, Bože Štiti

  • Artista: Gott Erhalte Franz den Kaiser (Translations of Gott Erhalte Franz den Kaiser)
Croata
Croata
A A

Bože Živi, Bože Štiti

Bože živi, Bože štiti
Kralja našeg i naš dom.
Vječnom Ti ih slavom kiti,
Snagom Ti ih jačaj svom.
Ti nam sretne dane množi,
Habsburškoj ih kući daj,
S njenom snagom zauvijek složi
Hrvatske nam krune sjaj.
 
Ti u našim stvori grud'ma
Živi ponos, krotku ćud,
Da smo mili svijem ljud'ma,
Na poštenju prvi svud.
Ti nas krijepi svojom vjerom,
Ravnaj naše sreće brod,
Da nam pođe pravim smjerom
Sav naš složan mili rod.
 
No kad domu zlo zaprijeti,
"U boj!" zovne Kraljev glas,
Tad na ovaj poziv sveti
Lavom budi svaki nas,
Da pred stijegom našim gine
Dušman svaki, Bože daj!
A nad nama s nova sine
Blagog mira vedri sjaj!
 
Bože živi, srećom zlati
Kraljevski nam sjajni dom,
Naša ljubav nek ga prati
Do kraj međa žiću tom;
Blago, život Kralju svome
Svaki od nas rado daj,
Vječan bud' na svijetu tome
Slavne naše krune sjaj.
 
¡Gracias!
Publicado por AussieMinecrafterAussieMinecrafter el 2022-08-15

 

Gott Erhalte Franz den Kaiser: 3 más populares
Comentarios
Read about music throughout history