Disney Fandubs - Հեռանալ, մոռանալ (Heṙanal, moṙanal) [Let It Go] (traducción al Inglés)

Armenio

Հեռանալ, մոռանալ (Heṙanal, moṙanal) [Let It Go]

Ձյունը ծածկում է սարերը հեռվից
Թողնելով հետքեր սպիտակ
Ձյան արքայությունը սառն է
Ես եմ թագուհին միայնակ
Քամին սուլում է բերելով հոգու խռով
Ես գիտեմ կգա նոր մի առավոտ
 
Չվստահես դու ոչ մեկին
Ու եղիր հենց ինքդ քո կողքին
Պահիր քո սիրտը բոլորից
Այս աշխարհից
 
Հեռանալ, մոռանալ
և այլևս ետ չգալ
Հեռանալ, մոռանալ
Հրաժեշտ տալ ու գնալ
Այստեղ եմ ես, մենակ եմ տես
Թող փչի քամին
Ցուրտն է եղել ինձ միշտ ընկեր
 
Վազում եմ դեպի առաջ, դեպի սառցե դաշտ
Հեռու են վախերն իմ
Նրանք ինձ չեն գտնի
 
Արդեն գիտեմ, թե ով եմ ես
Օգնության կգա իմ ուժը քեզ
Ազատություն գտա այստեղ
Հավերժ
 
Հեռանալ, մոռանալ
և այլևս ետ չգալ
Հեռանալ, մոռանալ
Հրաժեշտ տալ ու գնալ
Այստեղ եմ ես, մենակ եմ տես
Թող փչի քամին
 
Ցնցվում է օդն ու հողը իմ ուժից
Տարօրինակ քամի ու ձյուն, ահա և քեզ տաղանդ
Բայց ես գիտեմ՝ ինչպես ապրել այս կյանքը ճիշտ
Ետ չեմ գնա հաստատ
Անցյալը էլ չկա
 
Հեռանալ, մոռանալ
և այլևս ետ չգալ
Հեռանալ, մոռանալ
Հրաժեշտ տալ ու գնալ
Այստեղ եմ ես, մենակ եմ տես
Թող փչի քամին
Ցուրտն է եղել ինձ ընկեր
 
Publicado por Anna Elsa J. el Sáb, 18/11/2017 - 20:38
Editado por última vez por Anna Elsa J. el Dom, 17/06/2018 - 17:00
Align paragraphs
traducción al Inglés

Get off, forget it

Snow covers the mountains from afar
Leaving traces of white
The snow kingdom is cold
I'm the queen alone
The wind is whispering into the soul
I know there will come a new morning
 
Do not trust anyone
And be yourself with you
Keep your heart from all
From this world
 
Get off, forget it
And never come back
Get off, forget it
Say goodbye and go
Here I am, I see alone
Let the wind blow
The cold was always a friend to me
 
Running forward to an icefield
Far behind my fears
They will not find me
 
I already know who I am
My power will come to you for help
I found freedom here
Forever
 
Get off, forget it
And never come back
Get off, forget it
Say goodbye and go
Here I am, I see alone
Let the wind blow
 
Shocking the air and the soil from my strength
Strange wind and snow, here's your talent
But I know how to live this life correctly
I will not go back
There is no past
 
Get off, forget it
And never come back
Get off, forget it
Say goodbye and go
Here I am, I see alone
Let the wind blow
The cold was always a friend to me
 
Publicado por Anna Elsa J. el Sáb, 18/11/2017 - 22:37
Más traducciones de "Հեռանալ, մոռանալ ..."
See also
Comentarios