Hosanna (traducción al Vietnamita)

Advertisements
Inglés

Hosanna

I see the king of glory
Coming on the clouds with fire
The whole earth shakes
The whole earth shakes
 
Yeeeah
 
I see his love and mercy
Washing over all our sin
The people sing
The people sing
 
[Chorus]
Hosanna
Hosanna
Hosanna in the highest [x2]
 
I see a generation
Rising up to take their place
With selfless faith
With selfless faith
 
I see a near revival
Stirring as we pray and seek
We're on our knees
We're on our knees
 
[Chorus]
 
Heal my heart and make it clean
Open up my eyes to the things unseen
Show me how to love like you have loved me
 
Break my heart from what breaks yours
Everything I am for your kingdoms cause
As I go from nothing to
Eternity
 
[Chorus x2]
 
Hosanna in the highest
 
Publicado por pearly el Mar, 20/10/2009 - 14:49
Editado por última vez por SaintMark el Jue, 16/03/2017 - 18:02
Align paragraphs
traducción al Vietnamita

Hosanna

1.Tôn vinh ngợi ca Vua Je-sus
Muôn vinh quang hồi lai trong mây
Nền đất rúng động.Quyền thế rúng động
Tôn vinh ngợi ca đức ái nhân
Thứ tha muôn tội con gian ác
Mừng hát chúc tụng
Mừng hát ca khen
ĐK: Ho-san- na. Hô-san-na.
Ho--san-na trên nơi cao vời.
Ho-san-na. Hô-san-na! Ho-san-na Danh Ngài cao vời!
2.Quanh ngôi Ngài thiên dân hát ca.
Dân đã được chuộc mua bởi huyết
Bền chí trung thành. Bền chí theo Ngài
Xin Je-sus phục hưng chúng con
Xin chăm nghe lời con khẩn nài
Quỳ dưới chân Ngài. Thành kính tôn thờ.
ĐK: Ho-san- na. Hô-san-na.
Ho--san-na trên nơi cao vời.
Ho-san-na. Hô-san-na! Ho-san-na Danh Ngài cao vời!
Chúa ơi xin làm sạch lòng nầy.
Mở mắt tâm linh con để nhìn thấy hy vọng
Chúa ơi cho con yêu người như Ngài đã yêu
Chúa ơi cho con tâm tình Ngài
Hiến dâng hết tâm con vì ngôi nước thiên thượng
Dắt đưa con từ nơi tối tăm vào nước vô cùng
Ho-san na. Hô-san-na.
Ho--san-na Danh Ngài cao vời.
Ho san na. Hô san na! Ho san na Danh Ngài cao vời!
Ho-san na. Hô-san-na. Ho--san-na Danh Ngài cao vời.
Ho-san-na. Hô-san-na! Ho-san- na Danh Ngài cao vời!
Ho-san-na Danh Ngài cao vời! Ho-san-na Danh Ngài rất cao
Ho-san-na Danh Ngài muôn đời
 
 
Publicado por Invitado/a el Mié, 16/12/2009 - 06:39
Comentarios