Katy Perry - Hot 'N' Cold (traducción al Hebreo)

traducción al Hebreo

חם וקר

אתה מחליף דעות
כמו שילדה מחליפה בגדים
 
כן אתה, תסמונת קדם מחזורית
כמו כלבה, אני אמורה לדעת
ואתה, חושב יותר מידי
תמיד מדברים באופן ביקורתי
אני אמורה לדעת
 
שאתה לא טוב בשבילי
כי אתה קר ואז חם
 
כי אתה כן ואז לא
כי אתה בפנים ואז בחוץ
אתה למעלה ואז למטה
אתה טועה כשזה נכון
וזה שחור וזה לבן
אנחנו רבים, ונפרדים
אני מתנשקים, ומשלימים
אתה לא רוצה באמת להישאר
אבל גם לא רוצה באמת לעזוב
אתה חם ואז קר
כי אתה כן ואז לא
כי אתה בפנים ואז בחוץ
אתה למעלה ואז למטה
אנחנו היינו
 
כמו תאומים, כל כך מתואמים
הייתה אנרגיה
ועכשיו הסוללה מתה
נהג לצחוק "על לא מאומה
עכשיו אתה רגיל משעמם
אני אמורה לדעת
אתה לא הולך להשתנות
 
כי אתה קר ואז חם
כי אתה כן ואז לא
 
כי אתה בפנים ואז בחוץ
אתה למעלה ואז למטה
אתה טועה כשזה נכון
וזה שחור וזה לבן
אנחנו רבים, ונפרדים
אני מתנשקים, ומשלימים
אתה לא רוצה באמת להישאר
אבל גם לא רוצה באמת לעזוב
אתה חם ואז קר
כי אתה כן ואז לא
כי אתה בפנים ואז בחוץ
אתה למעלה ואז למטה
שמישהו יקרא לרופא
יש לנו מקרה של אהבה דו קוטבית
 
תקועה ברכבת הרים
לא יכולה לרדת מהרכבת
אתה מחליף דעות
כמו שילדה מחליפה בגדים
 
כי אתה קר ואז חם
כי אתה כן ואז לא
 
כי אתה בפנים ואז בחוץ
אתה למעלה ואז למטה
אתה טועה כשזה נכון
וזה שחור וזה לבן
אנחנו רבים, ונפרדים
אני מתנשקים, ומשלימים
אתה חם ואז קר
כי אתה כן ואז לא
 
כי אתה בפנים ואז בחוץ
אתה למעלה ואז למטה
אתה טועה כשזה נכון
וזה שחור וזה לבן
אנחנו רבים, ונפרדים
אני מתנשקים, ומשלימים
אתה לא רוצה באמת להישאר
אבל גם לא רוצה באמת לעזוב
אתה חם ואז קר
כי אתה כן ואז לא
כי אתה בפנים ואז בחוץ
 
Publicado por Invitado/a el Dom, 18/12/2016 - 10:59
Inglés

Hot 'N' Cold

Comentarios