Christian Hymns & Songs - How great is our God (traducción al Filipino/Tagalog)

traducción al Filipino/Tagalog

Dakila ang ating Diyos

Karangalan at kamahalan,
Ang Hari ay lubos na nadaramtan
Magalak ang buong mundo
Magalak ang buong mundo
Puspos Siya ng maningning na liwanag
na pinagtataguan ng dilim na pusikit
na nanginginig sa Kanyang tinig
nanginginig sa Kanyang tinig
 
Dakila ang ating Diyos
sabay tayong umawit
Dakila ang ating Diyos
At makikita ng lahat na
Dakila, dakila ang ating Diyos
 
kailanman hindi siya nagbabago
at ang panahon ay nasa mga kamay Niya
Simula at ang wakas
Simula at ang wakas
Ang Diyos sa tatlong persona
Ama, Espiritu at Anak
Ang leon at ang tupa
Ang leon at ang tupa
 
Higit sa lahat ng pangalan
na dapat papurihan
Ako ay buong pusong aawit, Dakila ang ating Diyos
 
Publicado por introvoyz041 el Mié, 23/11/2011 - 03:54
Inglés

How great is our God

Comentarios