باب النجار مخلع

Publicado por BlackCat el Sáb, 19/09/2015 - 14:37

Idiomatic translations of "باب النجار مخلع"

Alemán
Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe
Español
En casa del herrero, cuchillo de palo
Explicaciones:
Español
En la casa del herrero, el cuchillo es de palo
Explicaciones:
Español #1, #2
Francés
C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé
Explicaciones:
Francés
Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé
Explicaciones:
Hindi
हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता
Explicaciones:
Hindi
दीये तले अन्धेरा
Explicaciones:
Hindi
दूसरों को नसीहत खुद मियॉँ फ़ज़ीहत
Explicaciones:
Inglés
The shoemaker's son always goes barefoot.
Explicaciones:
Chino, Inglés #1, #2
Persa
كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد
Explicaciones:
Polaco
Szewc bez butów chodzi.
Ruso
Сапожник без сапог
Explicaciones:
Ruso #1, #2
Sardinian (northern dialects)
In domu de ferreri, schironi de linna
Explicaciones:
Turco
terzi kendi söküğünü dikemez
Explicaciones:
Véneto
In casa del scarpèr 'i ga le scarpe rote
Explicaciones:

Significado de "باب النجار مخلع"

Árabe

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻣﺨﻠﻊ، ﻣﺜﻞ
ﻳﻀﺮﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺍﻭ ﻓﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ

Explicada por stary nightstary night el Vie, 10/03/2017 - 14:56
Explained by stary nightstary night