Đói cho sạch, rách cho thơm

Publicado por For Debut el Dom, 25/07/2021 - 03:02

Significado de "Đói cho sạch, rách cho ..."

Inglés

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Explicada por For DebutFor Debut el Dom, 25/07/2021 - 03:02
Explained by For DebutFor Debut