كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد

Publicado por arc-en-ciel el Dom, 14/10/2018 - 20:11

Idiomatic translations of "كوزه گر از كوزه شكسته آب ..."

Alemán
Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe
Español
En casa del herrero, cuchillo de palo
Explicaciones:
Español
En la casa del herrero, el cuchillo es de palo
Explicaciones:
Español #1, #2
Francés
C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé
Explicaciones:
Francés
Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé
Explicaciones:
Hindi
हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता
Explicaciones:
Hindi
दीये तले अन्धेरा
Explicaciones:
Hindi
दूसरों को नसीहत खुद मियॉँ फ़ज़ीहत
Explicaciones:
Inglés
The shoemaker's son always goes barefoot.
Explicaciones:
Chino, Inglés #1, #2
Polaco
Szewc bez butów chodzi.
Ruso
Сапожник без сапог
Explicaciones:
Ruso #1, #2
Sardinian (northern dialects)
In domu de ferreri, schironi de linna
Explicaciones:
Turco
terzi kendi söküğünü dikemez
Explicaciones:
Véneto
In casa del scarpèr 'i ga le scarpe rote
Explicaciones:
Árabe
باب النجار مخلع
Explicaciones:

Significado de "كوزه گر از كوزه شكسته آب ..."

Persa

معمولاً کسی که صاحب هنر و حرفه ای است،خودش از آن بهره ای نمیبرد و در استفاده از هنر خویش تنبل است

Explicada por arc-en-cielarc-en-ciel el Dom, 14/10/2018 - 20:11
Explained by arc-en-cielarc-en-ciel